Posts filed under “Skolpolitik”

Den nya waldorfskolan växer fram – om vi ger den chansen

Är waldorfskolan på väg att försvinna som en följd av statliga läroplaner, rektorskrav, nationella prov och andra styrmedel som pådyvlats skolan de senaste decennierna? Det är lätt att tro det, men rent volymmässigt är det knappast sant. Många skolor växer och en hel del har så fullt att man tvingas säga nej till elever eller […]

Visst kan det fungera med rektor, kollegium och huvudman!

Den gällande styrmodellen för en svensk skola ger bra utrymme för en organisation med omfattande medinflytande och tydlig ansvarsfördelning. Artikel från Waldorf Agora 11.1.2016 Många waldorfskolor präglas, snart 5 år efter att den nya skollagen infördes, av diskussioner om makten mellan skolans olika styrorgan, rektor, kollegium och huvudman/styrelse. Den nya skollagen med krav på rektor […]

Mer disciplin är inte svaret på den svenska skolans problem

                    I Barnombudsmannens senaste rapport ”Välkommen till verkligheten” beskrivs återigen hur vuxna inom den svenska skolan regelmässigt utsätter barn för kränkningar och även fysiskt våld.  Skollagen betonar elevernas rätt till trygghet och studiero och ger därför vissa befogenheter till rektor och lärare för att komma tillrätta med ordningsstörande […]