Posts filed under “Debatt waldorf”

Digitaliseringen av skolan går vidare – vad händer i waldorfskolan? (Del 1)

Av Örjan I två inlägg kommer jag diskutera den senaste revideringen av läroplanen och dess konsekvenser för waldorfskolan. I mars 2017 beslutade regeringen om reviderade läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Dels har en del generella förtydliganden gjorts, dels har ett stort antal kursplaner i olika ämnen reviderats. Ändringarna ska tillämpas från 1 juli 2018 men […]

Den nya waldorfskolan växer fram – om vi ger den chansen

Är waldorfskolan på väg att försvinna som en följd av statliga läroplaner, rektorskrav, nationella prov och andra styrmedel som pådyvlats skolan de senaste decennierna? Det är lätt att tro det, men rent volymmässigt är det knappast sant. Många skolor växer och en hel del har så fullt att man tvingas säga nej till elever eller […]

Visst kan det fungera med rektor, kollegium och huvudman!

Den gällande styrmodellen för en svensk skola ger bra utrymme för en organisation med omfattande medinflytande och tydlig ansvarsfördelning. Artikel från Waldorf Agora 11.1.2016 Många waldorfskolor präglas, snart 5 år efter att den nya skollagen infördes, av diskussioner om makten mellan skolans olika styrorgan, rektor, kollegium och huvudman/styrelse. Den nya skollagen med krav på rektor […]

Nya utmaningar för waldorfskolornas huvudmän

Denna artikel har nyligen publicerats i På väg 3/2015  Petter Björnskär lyfter i På Väg 2/2015 fram flera viktiga aspekter som gäller waldorfskolans organisation efter att den nya skollagen infördes 2011. Han konstaterar bland annat att skolorna behöver satsa på huvudmännen som ofta har för lite tid och kompetens för att utföra sitt uppdrag. Jag […]

Waldorfskolan behöver styras mot waldorfpedagogiska mål

I november 2014 publicerades en uppdaterad lista över waldorfskolor i världen. För första gången innehåller den över 1000 skolor som alla är erkända av sina landsförbund och får kalla sig waldorfskola. Flest skolor finns det i Tyskland (232 skolor) följt av USA (121), Nederländerna (89) och Sverige (45). Under de senaste åren har skolor kommit […]