Allmänt

Fritidshem i Waldorfskolan

Ur Skolverkets skrift Fritidshemmet, lärande i samspel med skolan:  Ungefär 80 procent av alla barn i Sverige mellan sex och nio år är inskrivnapå fritidshem. Ett barn tillbringar en stor del av sin tid på fritidshemmetoch det är lika viktigt att fritidshemmet håller en hög kvalitet som attskolan gör det. Read more…

By admin, ago
Allmänt

Temperamenten

    Här kommer lite mer provsmakning ur den kommande boken, denna gång om temperamenten och hur man som lärare kan förhålla sig till dessa:   Inget temperament är bättre än ett annat! Temperamentet beskriver grundläggande och karakteristiska drag hos en människa. Temperamenten kan klassificeras på olika sätt, även om Read more…

By admin, ago
Allmänt

Världslärarmöte i Schweiz

Nu har världslärarmötet börjat! Drygt 1000 lärare från ca 50 länder, påfallande många från Kina och forna Sovjetländer som Kirgisistan, Ukraina och naturligtvis Ryssland. Särskilt spännande med Kina som är här med en delegation på ca 30 personer. Lite udda deltagare från Pakistan och Hawaii. Wolfgang Schad, biolog från Tyskland Read more…

By admin, ago
Allmänt

SKL skjuter sig själva i foten

Nu går Sveriges Kommuner- och landsting ut och menar att det är omöjligt att ge alla lärare 10.000 mer i månaden:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omojligt-ge-alla-larare-10000-mer-i-manaden_6982735.svdTräffande är att SKL jämför med hur många äldrevårdsplatser detta skulle kosta kommunerna om de tvingades tillmötesgå lärarnas krav. Just detta fenomen är ju den centrala kritiken mot den kommunala Read more…

By admin, ago
Årskurs 7

Astronomi i årskurs 7

  Här är ett litet utdrag ur undervisningsinnehållet i klass 7 när Astronomi står på schemat: Nu är det natt över jorden, Darrande stjärna, gläns! Världarna vandra så fjärran. Mörkret är utan gräns. Marken och mullen och mörkret, Varför älskar jag dem? – Stjärnorna vandra så fjärran. Jorden är människans Read more…

By admin, ago