Archive for May, 2012

Nej, vi skall inte acceptera kränkningar!

I Dagens Nyheter intervjuas domaren Ingemar Taavola som i den uppmärksammade domen i Gällivare där en viss grad av våld mot en lärare anses acceptabelt.Om lärare ska tåla kränkningar är det ju en signal att det är ok att kränka andra. 15 år är gränsen för brott – det ska gälla i skolan också. http://www.dn.se/nyheter/sverige/ratten-fortydligar-larare-ska-tala-hot-men-inte-vald

Årets bästa skolpolitiska förslag!

Miljöpartiet vill ge starkare stöd till ideellt drivna fristående skolor. Ett lysande förslag som det borde vara möjligt att få med sig allianspartierna på. Om man dessutom fick med sig alliansen i förståelsen att stötta de ideella skolornas lärarutbildning, tex Waldorflärarhögskolan, vore jublet ännu högre. Kan vi se fram mot en partiöverskridande lösning för att […]

Idag skriver Miljöpartiets Mats Pertoft och Hanna Wallmark om Waldorflärarutbildningen och alliansregeringens skandalösa brist på vilja att hitta en lösning lösning: http://lt.se/asikter/debatt/1.1669124-alliansregeringen-forstor-waldorflararutbildningen Bra rutet MP!

Fel på undervisningen – eller på barnen?

Snart kan alla som vill, få en diagnos skriver barnläkaren Leif Elinder i SvD.: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/snart-kan-alla-som-vill-fa-en-diagnos_7217151.svd ”Diagnosen adhd har blivit skolans vanligaste funktionshinder men det är ett horoskopbegrepp som utöver en reell men sällsynt sjukdomskärna fångar in allt som vuxna betraktar som socialt störande”. Det är en läsvärd artikel som verkligen väcker både ilska och uppgivenhet […]

Låt resurserna följa barnet!

I Tidningen Steinerskolen skriver Kjell Helge Johansen intressant om en situation som många Waldorfskolor känner igen. Han beskriver det som “pedagogisk dumpning” av kommuner som arbetar aktivt för hitta en bättre skolgång för barn med omfattande behov av stöd och försöker skicka dem till Waldorfskolor eftersom de är “små och trevliga och har få elever […]

ADHD och rörelse

I dagarna har man kunnat läsa om att ADHD-diagnoserna ökar, se förra inlägget här på bloggen. Det är säkert sant att en hel del barn har grava koncentrationssvårigheter och dålig impulskontroll och fungerar bättre med medicinering. Det är naturligtvis frestande att då konstatera: om skolan/pedagogiken inte passar barnen så måste barnen anpassas… I går såg jag […]

ADHD debatten går vidare

En spännande debatt om den ökande ADHD medicineringen pågår i media..Det senaste inlägget är från Alf Nilsson, Professor emiritus i klinisk psykologi i Lund i dagens SvD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-ifragasatta-att-fler-far-adhd-diagnos_7208414.svd Läs även tidigare inlägg här på bloggen: http://www.waldorfbloggen.blogspot.de/2012/05/diagnos-eller-omogna-barn.html

Om ledarskap och organisation i Waldorfskolan

För en tid sedan publicerades Helge Resells mycket intressanta Masteruppsats ”Organisasjon og ledelse i Steinerskolen” som lagts fram som Master uppsats vid Rudolf Steiner University Collage i Oslo. Resell är en mycket erfaren Waldorflärare som arbetat inom många funktioner i flera olika skolor. Dessutom har han uppenbarligen en akademisk förmåga som gör att argumentationen är […]