Archive for October, 2012

Waldorflärarhögskolan upprättar utvecklings- och kompetenscentrum

Från Waldorflärarhögskolan når oss följande besked:WLH har i ett sista försök att tillmötesgå förskolornas och skolornas utbildningsbehov mån 29/10 fattat följande beslut:WLH har, mot bakgrund av regeringsbeslut ang. studiemedelsrätt, beslutat att höja studieavgifterna. WLH har beslutat att fortsätta bedriva utbildningar under förutsättning att studentantalet är tillräckligt trots höjda avgifter. WLH har beslutat att minska antalet […]

Skarp kritik mot den evidensbaserade skolan av professor vid Malmö högskola

“I bästa fall är evidensbasering som bygger på slumpmässiga urval oskadlig. I värsta fall fullständigt vilseledande och med katastrofala följder.”Spännande slutsats från Professor Lars Pålsson Syll vid Malmö Högskola i Skola och samhälle. Välformulerat och viktigt i den pågående skoldebatten:http://www.skolaochsamhalle.se/lararutbildning/lars-palsson-syll-den-evidensbaserade-skolan-en-chimar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SkolaOchSamhlle+%28Skola+och+Samhälle%29

Alliansregeringen nekar Waldorflärarhögskolan offentlig finansiering

Regeringen har idag beslutat att studerande vid Waldorflärarhögskolans (WLH) förskollärar- och lärarutbildningar ska ha rätt till studiemedel fr.o.m. den 25 oktober 2012. För att studiestöd ska kunna lämnas krävs att en utbildning är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen också beslutat om att WLH ska ställas under Högskoleverkets tillsyn. Regeringen har beslutat avslå WLH:s ansökan om […]

Avhandling om waldorfförskola väcker intresse

En intervju med Sara Frödén som skrivit en intressant avhandling om en waldorfförskola i Örebro:  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/enforskolasomundvikerkonsstereotypamonster.5.1851f813137fe5955c62f5.html#.UIeX8UCve9g.facebook

Intressanta intervjuer om hjärnan, meditation och mindfulness

Flera intressanta intervjuer ligger just nu ute på SVD:s Idagsidan. Rekommenderas! Här är länkarna: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/anna-bornstein-infor-psykologisk-salong-17-10_7593392.svd http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/nils-joneborg-infor-psykologisk-salong-17-10_7592882.svd http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/marie-ryd-infor-psykologisk-salong-17-10_7593440.svd

Förbudsiver gynnar inte waldorfpedagogiken

Vi har de senaste dagarna refererat till en hel del forskning som berör barns användande av digitala medier vilket går allt längre ner i åldrarna. Det finns uppenbarligen skäl att ifrågasätta om den tendens som råder idag verkligen är för barnens bästa, i vilket fall som helst krävs det mer forskning och ett tvärvetenskapligt perspektiv. […]

Det finns ännu ingen diagnos för lapptäcks-hjärnor

I den finska läkartidningen Lääkäri publicerades nyligen en kolumn av Perttu Lindsberg, professor i tillämpad neurologi vid Helsingfors Universitet och avdelningsläkare på den neurologiska kliniken vid Helsingfors Universitetssjukhus. Vi återger här kolumnen i sin helhet i svensk översättning. Ett bekant scenario: jag möter en patient, strax över 20 år, som kommer till min mottagning för att […]

Bra att svart-vit debatt blir mer nyanserad

I Svenska Dagbladet kommer två olika forskare, Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet och Hugo Lagercrantz till tals om hur de ser på den ökade användningen av surfplattor bland små barn: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnen-av-surfplattorna_7593632.svd De två forskarnas bidrag är välbehövligt i en debatt som tenderar att handla om för och emot istället för hur. Läsplattor och andra lättillgängliga […]