Allmänt

Waldorflärarhögskolan upprättar utvecklings- och kompetenscentrum

Från Waldorflärarhögskolan når oss följande besked:WLH har i ett sista försök att tillmötesgå förskolornas och skolornas utbildningsbehov mån 29/10 fattat följande beslut:WLH har, mot bakgrund av regeringsbeslut ang. studiemedelsrätt, beslutat att höja studieavgifterna. WLH har beslutat att fortsätta bedriva utbildningar under förutsättning att studentantalet är tillräckligt trots höjda avgifter. WLH Read more…

By admin, ago
Allmänt

Skarp kritik mot den evidensbaserade skolan av professor vid Malmö högskola

“I bästa fall är evidensbasering som bygger på slumpmässiga urval oskadlig. I värsta fall fullständigt vilseledande och med katastrofala följder.”Spännande slutsats från Professor Lars Pålsson Syll vid Malmö Högskola i Skola och samhälle. Välformulerat och viktigt i den pågående skoldebatten:http://www.skolaochsamhalle.se/lararutbildning/lars-palsson-syll-den-evidensbaserade-skolan-en-chimar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SkolaOchSamhlle+%28Skola+och+Samhälle%29

By admin, ago
Allmänt

Alliansregeringen nekar Waldorflärarhögskolan offentlig finansiering

Regeringen har idag beslutat att studerande vid Waldorflärarhögskolans (WLH) förskollärar- och lärarutbildningar ska ha rätt till studiemedel fr.o.m. den 25 oktober 2012. För att studiestöd ska kunna lämnas krävs att en utbildning är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen också beslutat om att WLH ska ställas under Högskoleverkets tillsyn. Regeringen har Read more…

By admin, ago
Allmänt

Intressanta intervjuer om hjärnan, meditation och mindfulness

Flera intressanta intervjuer ligger just nu ute på SVD:s Idagsidan. Rekommenderas! Här är länkarna: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/anna-bornstein-infor-psykologisk-salong-17-10_7593392.svd http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/nils-joneborg-infor-psykologisk-salong-17-10_7592882.svd http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/marie-ryd-infor-psykologisk-salong-17-10_7593440.svd

By admin, ago
Allmänt

Det finns ännu ingen diagnos för lapptäcks-hjärnor

I den finska läkartidningen Lääkäri publicerades nyligen en kolumn av Perttu Lindsberg, professor i tillämpad neurologi vid Helsingfors Universitet och avdelningsläkare på den neurologiska kliniken vid Helsingfors Universitetssjukhus. Vi återger här kolumnen i sin helhet i svensk översättning. Ett bekant scenario: jag möter en patient, strax över 20 år, som kommer Read more…

By admin, ago
Allmänt

Bra att svart-vit debatt blir mer nyanserad

I Svenska Dagbladet kommer två olika forskare, Torkel Klingberg vid Karolinska Institutet och Hugo Lagercrantz till tals om hur de ser på den ökade användningen av surfplattor bland små barn: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-barnen-av-surfplattorna_7593632.svd De två forskarnas bidrag är välbehövligt i en debatt som tenderar att handla om för och emot istället för Read more…

By admin, ago