Archive for November, 2012

Debatten om läsplattor i förskolan går vidare

I tidningen Ny Teknik skriver en förälder om hur hon förhåller sig till introduktionen av läsplattor i förskolan: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3589342.ece Ett minnesvärt citat: Det ligger säkert mycket gott i ambitionen att förbereda våra barn för det revolutionerande verktyg som datorerna utgör. Men jag undrar dock om det inte även ligger i vårt ansvar att tillgodose våra […]

Legenderna i årskurs 2

  Här kommer en liten glimt från arbetet i årskurs 2. Just nu är vi mitt uppe i legenderna som berättelsestoff.  I årskurs 2 lämnar vi så småningom sagans värld och bekantar oss dels med de korta, kärnfulla fablerna, dels med de längre och beskrivande legenderna. Fablernas roller är gestaltade av djur som uppvisar mänskliga […]

Spännande dag med Otto Scharmer

Efter att under många år följt Otto Scharmers arbete med Theory U var det äntligen dags att uppleva en live-session. Över 500 deltagare var samlade i Köpenhamn för att inspireras av den numera alltmer kända forskaren och samhällsdebattören som även är före detta waldorfelev. Om du vill veta mer om Otto Scharmer och hans idéer, […]

Waldorfgymnasier söker nya vägar

Enligt uppgifter i Norrköpings Tidningar kommer gymnasiedelen av Rudolf Steinerskolan i Norrköping knoppas av i en egen huvudman och söka sig lokaler centralt inne i stan. Verksamheten skall drivas i ett separat aktiebolag och kommer att erbjuda ett flertal olika inriktningar. Läs mer här:http://www.nt.se/norrkoping/default.aspx?ArticleId=8061800 Vi har tidigare berättat om att ett nytt fristående gymnasium i […]

Positivt nytänkande om ADHD och dyslexi

En intressant och tankeväckande artikel. Tänk om vi kunde vända på synsättet och se det udda som en framgångsfaktor! Oj vilket perspektiv för samhällsutvecklingen! http://www.skolvarlden.se/artiklar/dyslexi-och-adhd-kan-bli-nyckeln-till-framgang?fb_comment_id=fbc_114351105393425_68451_114544995374036#f24b6c06b4

Rörelse behöver inte vara idrott

Moderaterna föreslår nu mer rörelse i skolans grundskolestadium: http://www.dn.se/nyheter/politik/m-mer-gympa-i-skolan Att barn och ungdomar sitter still alltför mycket och att detta leder till omfattande hälsoproblem är välkänt vilket bland annat visats i den omfattande danska studien Börns Sundhet. Moderaterna verkar dock dra slutsatsen att det betyder mer gymnastik eller idrott på schemat. Så behöver det dock inte […]

Nytt fristående waldorfgymnasium startar hösten 2013 i Stockholms innerstad

Ett nytt fristående waldorfgymnasium har fått tillstånd av Skolinspektionen att starta hösten 2013. Nu återstår mycket arbete innan man kan komma igång men man räknar ändå med skolstart som planerat.Det kommer att finnas tre program på skolan;  estetiska programmet särskild variant waldorf, naturvetenskapsprogrammet särskild variant waldorf och särsklid variant waldorf natur.Det unika med satsningen är att […]

Svar från Jan Björklund på vår fråga om WLH

Efter lång väntan kom så så svaret från Jan Björklunds stab på vår fråga hur FP ställer sig till Waldorflärarhögskolans situation: Hej Örjan Tack för ditt brev angående Waldorflärarhögskolan. Jag har, som medarbetare i den politiska staben, blivit ombedd att svara på ditt brev. Pedagogisk mångfald är viktig i ett modernt utbildningsväsende. Högt ställda krav […]

Vad kommer efter kunskapsskolan?

I en uppmärksammad artikel på DN Debatt den 2.11 lyfter Mats Lindgren, VD för Kairos Future upp en mycket central frågeställning som berör  skolväsendet idag och i framtiden. Artikeln handlar om främst om högskolan men är väldigt relevant även för förskola- och skola: http://www.dn.se/debatt/hogskolan-maste-satsa-pa-tankandets-hantverk Lindgren avslutar med orden:Då krävs att såväl ungdomsskolan som universitet och […]