Archive for March, 2013

Autentiskt ledar- och medarbetarskap

Vi har ju tidigare skrivit om rektorsrollens införande i waldorfskolan och den kulturförändring som måste äga rum om det skall fungera någorlunda. Här ytterligare några tankar som kanske kan visa vägen ur dilemmat som beskrivits i den tidigare artikeln. Begreppet autentiskt ledarskap har vuxit fram under det senaste årtiondet och har ett tydligt samband med […]

Ny artikel på Newsmill idag

Skriver idag om rätten att vara unik och mot mobbning på Newsmill. Läs här: http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/14/yohio-f-rebild-i-kampen-mot-mobbing

Nu får det faktiskt vara nog!

Jag läser idag om den fruktansvärda händelsen i Kumla där en 13-åring tog livet av sig efter lång tid av mobbning över nätet och i skolan. Tyvärr är det ju inte första gången, vi mins alla ungdomskravallerna i Göteborg och åtskilliga andra händelser.Samtidigt kunde vi i helgen glädjas åt Yohios korta uttalande i ingressen innan […]