Archive for July, 2013

Ny brittisk studie visar koppling mellan barns sömn och intelligensutveckling

En ny brittisk studie i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health visar en stark koppling mellan barn regelbundna sömn fram till 3 års ålder och intelligensutvecklingen under åren 3-7. Barn med regelbunden läggtid i de lägre åldrarna redovisade tydligt bättre resultat i olika kognitiva tester som läsning, räkning och spatial förmåga. Undersökningens […]