Archive for September, 2013

Var med och utveckla waldorfpedagogiken!

Nu finns det ett preliminärt program och möjlighet att anmäla sig till konferensen Waldorf 2.0 den 15-16 november på Kulturhuset i Ytterjärna! Läs mer och anmäl dig på: http://www.waldorf2.se/    

Varför firar vi Mikaeli i waldorfskolan?

I waldorfskolan är Mikaeli en av de fyra årstidshögtiderna tillsammans med jul, påsk och midsommar. Det anses viktigt att varje år fira godhetens seger över mörkrets makter. Som bild/metafor används den gamla legenden och framförs som skådespel av yngre elever. För de äldre eleverna är samtal om godhet och ondska viktigt. Vad innebär det att […]

Fråga efter boken på biblioteket!

Nu börjar boken dyka upp på en del bibliotek. Här är en aktuell förteckning: http://libris.kb.se/bib/14672491 Alla bibliotek kan (och bör!) köpa in boken, men det är alltid bra om någon frågar!  Så nästa gång du är på biblioteket, fråga gärna!

Hur kan boken användas på skolor och förskolor?

Här kommer lite tips! Boken är en kostnadseffektiv introduktion i waldorfpedagogik för lärare och andra medarbetare med begränsad kunskap i pedagogiken. En särskild samtalsgrupp i anslutning till kollegiet kan organiseras för samtal och frågor i anknytning till boken. Om många föräldrar har läst boken finns det goda möjligheter till samtal, kanske även i studiecirkelform. Vi […]

Nya utmaningar väntar waldorfskolorna

Gårdagens besked att regeringen bidrar till finansieringen av lärar- och förskollärarutbildningen vid Waldorflärarhögskolan är ett stort och viktigt steg framåt för att säkerställa tillgången på välutbildade pedagoger för en växande skolrörelse. Med statens bidrag i ryggen finns det förutsättningar för en fortsatt kompetenshöjning, förstärkt forskning och ett bredare kursutbud såväl i Stockholm som på andra […]

Kom och lyssna i Linköping!

Måndagen den 9 september 18:00 – 20:00 (soppa finns från 17:00) föreläser Örjan på Linblomman,  Brigadgatan 30 i Linköping. Välkommen att lyssna! I samband med föreläsningen kan du även köpa vår nya bok! Anmälan och mer information finns här.