Archive for October, 2013

Inte bara Steiner

Kunskapssynen genom historien ur ett pedagogiskt perspektiv, några  framträdande drag   Waldorflärare har genom åren fått en del kritik för att inte intressera sig tillräckligt mycket för andra pedagoger än Rudolf Steiner, trots att flera framstående pedagoger/filosofer har beröringspunkter med waldorfpedagogiken. Här kommer en kort resumé av intressanta pedagoger genom historien som mycket väl kan […]

Skolvåren – en undergroundrörelse som vill bidra till utvecklingen av den svenska skolan

I fredags och lördags hade vi möjlighet att delta i Skolvårens #afkMalmö. För många kanske en kryptisk bokstavskombination, afk står för “Away From Keyboard”, men den har sin förklaring om man känner till skolvårens ursprung. Det är nämligen en slags undergroundrörelse som startade på Twitter men som idag lever både i sociala medier, på en […]

Varför firas S:t Martin i waldorfskolan?

              I legenden om S:t Martin är huvudtemat hjälpsamhet, att dela med sig. När vi firade S:t Mikael var temat mod. Vem var Sankt Martin av Tours? Martin föddes cirka 316 i Savaria, Pannonien (Ungern) och dog 11 november 397 i Candes, Gallien. Han blev helgonförklarad i Romersk-katolska kyrkan […]

Fritt skolval kräver alternativ

Mp motionerar nu i Riksdagen om situationen för idéburna skolor med alternativ pedagogik. Ett välkommet initiativ som fler partier borde kunna stödja! Läs motionen här