Archive for September, 2014

Kunskapssynen i waldorfskolan – en masteruppsats.

År 2008 började jag på masterprogrammet på Rudolf Steinerhöjskolen i Oslo. När alla modulerna var avklarade tog jag en paus på 2 år för att skriva boken Waldorfpedagogik. Hösten 2012 återupptog jag arbetet med masteruppsatsen och i juni 2014 presenterade jag den i Oslo. Det var periodvis en mycket intensiv upplevelse. Det akademiska skrivandet var […]