Archive for May, 2015

Mer disciplin är inte svaret på den svenska skolans problem

                    I Barnombudsmannens senaste rapport ”Välkommen till verkligheten” beskrivs återigen hur vuxna inom den svenska skolan regelmässigt utsätter barn för kränkningar och även fysiskt våld.  Skollagen betonar elevernas rätt till trygghet och studiero och ger därför vissa befogenheter till rektor och lärare för att komma tillrätta med ordningsstörande […]