Årskurs 1

Läsning i waldorfskolans lägsta klasser

En personlig betraktelse baserad på erfarenheter ”Somliga blommor blommar sent!” fick vi höra av en stödlärare i en waldorfskola när ett av våra barn inte kunde läsa i årskurs 6. Efter genomgången logopedutredning som vi föräldrar tog initiativ till i början av årskursen visade det sig att vår son hade Read more…

By admin, ago