Eurytmiutbildningen i Järna tar in nya elever till höstterminen. Läs mer på hemsidan 

Du kan också följa utbildningen på Facebook.

Det råder stor brist på eurytmilärare i waldorfskolorna så det är viktigt att fler utbildas!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.