I USA hittar vi den närmast outtömliga idébanken Waldorf Curriculum som drivs av Renee Schwartz. Hon jobbar mest med hemundervisning men har en bred erfarenhet av olika skolformer.

Och det bästa av allt – det är helt gratis!

Allt är inte helt LGR 11 kompatibelt, men snarare ligger nivån över vad som är vanligt i Sverige.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.