Att växa upp i ett område med mer grönska är gynnsamt för utvecklingen av barns hjärnor och därmed den kognitiva förmågan.Det visar en studie från Barcelona där man jämfört satellitbilder från 253 lågstadiebarns hemadresser med MRI-bilder av deras hjärnor.

En stor norsk studie har tidigare visat att barn som är ute mycket under förskoleåldern har bättre kognitiv förmåga under skolåren.

Så frågan är: vad finns det överhuvudtaget för vetenskapligt stöd för att förskolebarn ska sitta still inomhus med en Ipad istället för att vara ute och leka? Ändå får vi en ny läroplan för förskolan som just förordar detta.

Läs mer i Forskning och framsteg

Originalartikeln hittar du här.

 

Categories: Skolpolitik

Leave a Reply

Your email address will not be published.