Som en del av projektet IMAGINE (Inspiring Male Action on Gender Equality in Europe) har organisationen MÄN under våren 2017 utbildat volontärer för att motverka sexualiserat våld och trakasserier. Volontärerna jobbar nu runt om i landet för att inspirera unga att reflektera kring normer, jämställdhet, relationer och samtycke.

En av volontärerna som nu arbetar ideellt med detta är Makz Bjuggfält som är lärare på Kristofferskolan i Bromma i Stockholm. Han har varit engagerad i arbetet med de här frågorna sedan tidigare och såg möjligheten att föra arbetet vidare genom att ha gruppsamtal på sin skola med elever från årskurs 7 och uppåt.

Läs mer om detta fina projekt här.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *