Veckan innan påsk samlades några hundra lärare från waldorfskolor runt om i världen i tyska Kassel för den årliga internationella fortbildningsveckan. Varje år fokuserar man särskilt på en av de senare årskurserna i waldorfskolan, och i år stod årskurs tio i fokus. Det späckade programmet började klockan åtta (prick!) på morgonen och innehöll föreläsningar i plenum som varvades med ämnesspecifika seminarier, konstnärliga övningar och nätverkande mellan representanter från olika skolor. Ett stort antal ämnesseminarier erbjöds – vi deltog i geografi, komparativa litteraturstudier, främmande språk och antroposofi för lärare. I samtal med lärare från olika håll med varierande erfarenhet fördjupade vi oss i teman som lärarens intuition och reflektion samt elevens frihet att lämna barndomen och samtidigt det egna ansvaret i att inte fastna i det irrationella – att inte förlora sig i myten. Konstnärliga och praktiska studium omfattande exempelvis tekniker för hur man kan använda sig av bild på svarta tavlan (och naturligtvis vikten av att kunna göra rent tavlan på ett praktiskt sätt, där steg ett är att borsta bort färgkrita från tavlan!), gestalta poesi tillsammans med andra kursdeltagare och praktiska fysikexperiment som hördes eka utifrån skolgården.

Lärare från trettiotvå länder deltog under konferensen som för de asiatiska deltagarna var den avslutande delen av en tre veckor lång kurs i waldorfpedagogik. De kinesiska deltagarna berättade att under de tio år som gått sedan den första waldorfskolan slog upp sina portar i landet har ytterligare sjuttio skolor öppnats. Rörelsen växer snabbt i landet tack vare samarbeten och stöd utifrån. Lärarna framhöll att de hoppas på att fler waldorflärare från andra länder kan besöka deras skolor. Trots att skolorna möter många svårigheter framhöll en av lärarna hur det finns en stark längtan efter alternativa skolformer.

Inför nästa års hundraårsjubileum ville konferensarrangörerna framhålla vikten av att vi är beroende av att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper för att waldorfpedagogiken ska utvecklas och spridas. Från Kassel tar vi med oss den fantastiska iakttagelsen av att hundratals lärare runt om i världen just nu förbereder sig för höstens undervisning i årskurs tio!

Maria Dammeyer (även foto)
Makz Bjuggfält
Kristofferskolan


Leave a Reply

Your email address will not be published.