Vi har en mobilfri skola upp till årskurs 8/9. Det fungerar väl i stort sett bra även om en del problem finns framförallt i årskurserna 6-8. Mobiltelefonerna samlas in på morgnarna och lämnas ut efter skoldagens slut. Föräldrarna är som på andra skolor polariserade: En grupp vill ha absolut mobilförbud och en grupp har en mycket liberal syn.De flesta föräldrarna befinner sig någonstans mitt i mellan de mer extrema ståndpunkterna.

I min klass 6 har det varit en del överträdelser av mobilförbudet där eleverna använt sina mobiler olovligen under skoltid (dock inte under lektionstid utan bara på rasterna). Egentligen inte så allvarligt, och jag har kontaktat föräldrarna vid upprepade tillfällen av olovlig användning.

I höstas, när vädret var som mest regnigt, var min klass ovanligt tyst och sysselsatt under rasterna. Jag anade att det var ”något i görningen” men valde att inte gripa in direkt utan avvaktade.

En dag kom en grupp mycket nöjda och glada elever med en film och frågade om jag inte kunde visa upp den för klassen. Det visade sig att eleverna hade gjort en egen film om mobbing, helt och hållet under rasterna i ca 2 veckors tid. En elev hade klippt ihop scenerna och satt ljud till hemma med hjälp av en förälder. Filmen var 12 minuter lång och visade sig vara förvånansvärt välgjord.

Visserligen hade ju en mobiltelefon använts olovligt… Men syftet var ju gott!

Jag bestämde mig för att fokusera på resultatet i stället för att vara rigid och följa regeln om mobilförbud på skoltid. Eleverna fick blodad tand och bad om att få göra en film till (på rasterna). Det lilla rummet bredvid klassrummet byggdes om till en bank och nu var det rån och polisjakt som var temat. Filmen blev något längre (18 minuter) och den var inte så tydlig i språk och regi. Slutet var dock bra och bovarna fick i sista scenen föra en konversation i fängelset där det framkom att de ångrade vad de hade gjort.

Innan en tredje film skulle produceras (och mobilförbudet brytas ytterligare en gång) kom jag på att klassen kunde ha ett filmprojekt i maj.

Eleverna ska vara indelade i 5 grupper med 5 elever i varje grupp. Indelningen sköts enväldigt av klassläraren – för att fördela eleverna i fungerande grupper. Temat ska vara scener från den romerska kulturepoken eller svensk historia mellan åren 1300-1850. Eleverna får först skriva ett manus tillsammans som innehåller en del repliker. Viss improvisation får förekomma, men inte bara fritt tal. Rekvisita, kläder etc får eleverna också ordna med.

Vi räknar med att hålla på i 2 veckor (endast morgonlektionerna) med 1 reservvecka. Innan grupperna börjar filma måste klassläraren godkänna manus. Filmerna får inte vara längre än ca 10 minuter. För de elever som inte har smartphones kommer Ipads från skolan att lånas ut.

Årstiden i maj-juni är ju mycket lämplig på grund av att grupperna kan finna lämpliga platser ute. Dessutom brukar ju en viss skoltrötthet infinna sig vid tidpunkten och eleverna kan må bra av att arbeta mer fritt.

När de 5 filmerna är färdiga ska vi ha en filmfestival. Då får grupperna först berätta hur de har tänkt, vad som varit lätt/svårt etc. därefter visas filmen. Publiken får ställa frågor och komma med konstruktiv kritik. Eventuellt bjuder vi in grannklassen (klass 5).

Eleverna ser mycket fram med filmprojektet och klassläraren känner sig nöjd, inte bara av klassens glädje utan även att film i ämnet bild (centrala innehållet i Lgr 11) kan uppfyllas på ett konstnärligt sätt inom ramen för kursplanen i årskurs 6!

På det här sättet vill jag nyansera bilden av användandet av mobiler i skolan. Det blir så ofta polariserat i för eller emot.Men är det inte skolans uppgift att lära eleverna att hantera mobiltelefonerna? När kan man ringa? Vad kan man använda telefonen till? (inte bara till olika spel och sociala medier). Hur kan man använda telefonen? (filma, klippa, spela in ljud, intervjua etc.)

När klassen hade Europas geografi fick de använda mobilerna i klassrummet på rasterna och öva namngeografi med hjälp av olika gratisappar. Behöver jag berätta att resultatet på namngeografiproven var strålande?

Jag tror att waldorfskolorna behöver ett mer nyanserat synsätt på mobiltelefoner i skolan. Vår uppgift är att kanalisera bruket till en god användning som stödjer lärandet!

Finns det fler lärare som använt sig av mobiltelefoner i sin undervisning? I vilka ämnen och klasser, till vad och hur gjorde ni?

Skulle vara spännande att ta del av era erfarenheter. Vi publicerar gärna bidragen på Waldorf Online!

Christine Liebendörfer

 

 


2 Comments

Joanna · 30/03/2018 at 21:05

Hos oss finns telefonerna i lärarrummet. Klass 7-9. I de andra klasserna är telefonerna i en låda anpassad för miniräknare i klassrummet. Det har dock förekommit nu att telefoner försvunnit…
Hur fungerar det dör er att ha telefonerna i klassrummet? Tänker eftersom barnen kan ta dem fritt, verkar det som? Jag som har en andraklass är väldigt hård om jag kommer på eleverna att de använder sin telefon! Mina föräldrar är väldigt för detta, i de andra klsserna vet jag ej! I några lektioner på högstadiet används telefonerna, men väldigt sällan då datorer och iPads använd mer.
Jag är för mobilförbud hos eleverna. Jag använder min dock för att fotografera elevernas arbete (som föräldrarna älskar att se i veckobreven) och den används även för att öyssna på Astrid Lindgren-sagor under lunch och textilen. Oh det fungerar bra!

Gottfried Fjeldså · 13/04/2018 at 10:04

“Visserligen hade ju en mobiltelefon använts olovligt… Jag bestämde mig för att fokusera på resultatet i stället för att vara rigid och följa regeln om mobilförbud på skoltid.” Det er jo en god respons på et initiativ blant elevene.

Det som bekymrer meg i dagens Steinerskoler/Waldofskoler er bare at vi gjør saker i undervisningen fordi de er mote, fordi foreldre eller elever presser på, fordi vi ikke vil virke rigide og gammeldagse!

Jeg mener vi alltid må spørre: Hva er meningen? Er det noe læringsutbytte? Eller er det bare fancy tidsfordriv? Er for eksempel ikke en film som er laget av en teknisk flink elev sammen med sine foreldre fullstendig verdiløs i skolesammenheng?

I Steinerskolen er spørsmålet om NÅR man introduserer et emne alltid vesentlig: Er det vits i å begynne med “koding” (programmering) før elevene har utviklet en strukturert, analytisk tenkning? Blir det da ikke bare en lek? Er det god pedagogikk å forklare årsakssammenhenger med atommodeller i 7.klasse, eller legger man da kanskje et fundament for fordummende fordommer og et forenklet syn på verden? Likeledes spør jeg meg om det å lage film er pedagogisk interessant før elevene er i stand til å bedømme film og virkemidler, eller før de har grunnleggende innsikt i digital billedbehandling, datateknologi.

Jeg er også overrasket over en annen sak som har en stor betydning for fremtiden: Vi er omgitt av en økende mengde ikke-ioniserende stråling fra WiFi, mobiler osv. Alle (!!!) elektromagnetiske stråler har en biologisk effekt, men fordi det meste av elektromagnetisk stråling holdes igjen av jordens atmosfære, har vi gjennom evolusjonen bare tilpasset oss lyset, men vi har ikke itilpasset oss til disse nye frekvensene som nå kommer inn i vårt dagligliv. Dette gir store helsemessige utfordringer allerede i dag. WHO har erklært elektromagnetiske frekvenser som sannsynligvis kreftfremkallende, Europarådet ber alle medlemslandene å redusere elektromagnetisk stråling i skoler og barnehager, det er hele byer i verden og i Norge som forbyr WiFi i baneskolen og i barnehager med begrunnelse i helserisiko.

Og mitt spørsmål er da: Vil vi i Steinerskolen/Waldorfskolen virkelig bidra til å dyrke miljøer hvor alle sitter med strålende dibbedutter i fanget? Er ikke Steinerskolen/Waldorfskolen et sted der man tenker fremtidsrettet, der man sørger for et sunt miljø?

Du skriver innledningsvis at foreldrene er polariserte i forhold til mobilbruk i Steinerskolen. Mitt svar er: Det er vår oppgave å skape miljø for debatt og informasjon om hva vi står for! Det er ikke vår oppgave å inrette oss etter foreldrenes synsing og plapring: vi må vite hva vi vil med Waldorfskolen! Og når det gjelder mobiler og WifFi hos barn, mener jeg vår holdning bør være at vi setter oss godt inn hvordan dette virker på barn, hvis vi vil være en moderne, fremtidsorientert, miljøbevisst, informert skole 😉

Jeg tror det er to ting som er like viktige begge to:
1) Virkningen på hjerneutviklingen og læringen: http://www.kulturverk.com/tag/spitzer/
2) Virkningen på kropp og helse: https://fjeldsaa.wordpress.com/…/gronne-skoler…/

Dette var min mening om saken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *