Christine Liebendörfer fortsätter här med att berätta om sin pedagogiska planering för Europaperioden i årskurs 6.

Den första artikeln hittar du här.

Vecka 1

Dag 1 Frankrike och Monaco, Diktamen

Dag 2 Frankrike, anteckna

Dag 3 simning

Dag 4 Belgien, anteckna

Dag 5 Nederländerna och Luxemburg, färdig text

 

Vecka 2

Dag 6 Tyskland, diktamen

Dag 7 Tyskland, anteckna

Dag 8 Simning

Dag 9 Schweiz, anteckna

Dag 10 Österrike och Lichtenstein, färdig text

 

Vecka 3

Lov

Lov

Nationella prov i engelska

Dag 11 Storbritannien, diktamen, 2 bokreferat ca 15 minuter

Nationella prov i engelska

Lov (förbereda bokreferat)

 

Vecka 4

Dag 13 Storbritannien, diktamen, 2 bokreferat

Dag 14 Storbritannien, anteckna, 2 bokreferat

Dag 15 Irland, färdig text, 2 bokreferat

Lov

Lov

Periodhäftet lämnas in första måndagen efter periodens slut kl.08.10

Inga skriftliga prov denna period.

 

Morgonlektionerna består av:

Kl.08.10 – ca 08.50 återblick med powerpoint och ett par korta filmer (2-3 minuter långa), frågor

Kl.ca 08.50, 5 minuters rast

Kl.ca 09.00 – 09.30 berätta/anteckna/diktamen/färdig text, lyssna, frågor

Kl.ca 09.30 – 10.00 arbetsstund, skriva och rita, tyst arbetsstund (viska)

2 X 40minuter läxtimme/vecka

I slutet av perioden inleds bokreferaten. Eleverna har i januari fått uppgiften att läsa och göra ett referat av en ungdomsklassiker som klassläraren valt ut.

 

Texterna som följer nedan är själva textunderlaget. Självklart skriver inte eleverna alla texter utan vi arbetar med dem på olika sätt enligt ovan. Alla länders karta ritas bredvid respektive land. Stora Europa-kartan ritade klassen den första geografiperioden i årskurs 6 (se den första artikeln).

Texterna är hämtade från NE.se, Nordisk Familjebok, diverse geografiböcker för mellan- och högstadiet samt egna iakttagelser och anteckningar.

 

Frankrike

Frankrike är ett av Europas största länder och ligger i västra delen med kust åt både Atlanten, Engelska kanalen och Medelhavet. I Frankrike bor drygt 60 miljoner invånare varav 2 miljoner i huvudstaden Paris. Över 75% av befolkningen bor i städer.

Frankrike består också av ön Korsika och ett flertal besittningar runt om i världen som bland annat är resterna av kolonialväldet.

Längs Frankrikes gränser reser sig bergsområden: Pyrenéerna i söder, Alperna, Jurabergen och Vogeserna i öster samt Ardennerna i nordost. Höglandsområden finns dessutom i de inre delarna av landet, Centralmassivet samt Bretange och Normandie. Frankrikes högsta berg heter Mont Blanc 4 807 meter och ligger i den franska delen av Alperna.

Största delen av Frankrike påverkas av de västliga vindarna från Atlanten, södra delen av landet har Medelhavsklimat men kan få frost på vintern när den kalla mistralen blåser. I östra delen av Frankrike råder inlandsklimat.

Genom Frankrike rinner flera stora floder, de största är Seine (rinner genom Paris), Loire och Rhône.

Den naturliga vegetationen är sedan mycket lång tid starkt påverkad av människan. I dag består landet till mer än 30% av åkermark, lika mycket betesmark samt 25% skog (övrig mark är hed- och våtmarker).

På bergens sluttningar växer olika arter av ek, avenbok, äkta kastanj, gran, ädelgran, lärk, tall och bok. I de Pyrenéiska bergen och i Alperna, på hög höjd, finns alpin vegetation med till exempel fjällsippa och isranunkel. Typiska bergsdjur är gems, stenbock, murmeldjur, fjällripa, snöfink och lammgam med flera. I Medelhavsområdetfinns skogar med andra ekarter, aleppotall och pinje, i torrare områden dominerar macchia.

Många olika sångare lever i skogarna till exempel sammetshätta, provencesångare och glasögonsångare. I våtmarkerna i Camargue lever flockar av flamingor, här strövar också vita vildhästar omkring.

Längs Atlantkusten och i Normandie dominerar hedmarker med klockljung och ginst. Här finns också stora våtmarker som är viktiga för flyttfåglar och övervintrande fåglar som många sorters gäss.

Jordbruket sträcker sig i stort sett över större delen av landet. Inriktningen skiljer sig mellan de olika landskapen men består bland annat av: spannmål, biffkor- och mejeriproduktion, frukt-och grönsaksodling, vinodling samt får och getter (får- och getost). Frankrike är självförsörjande på jordbruksprodukter och exporterar också en hel del livsmedel.

Ett av Frankrikes största problem är arbetslösheten som varit stor under många år. Ungefär 13% av fransmännen är arbetslösa, varav många är invandrare från Nordafrika. I storstadsområdena finns områden med bara invandrare som har svårt att komma in i det franska samhället.

Frankrike tillhör ett av Europas största fiskenationer. Man fiskar mest i Atlanten, längs Atlantkusten finns också stora ostronodlingar.

Europas mest utbyggda och omfattande kärnkraft finns i Frankrike, hela 80% av all el produceras av kärnkraft. Den viktigaste industrin förutom livsmedelsindustrin är elektrisk industri och bilindustri. De största biltillverkarna heter Reneault, Peugeot och Citroëng. Tillverkning av kläder, textilier, stål samt den kemiska industrin är också betydande. Livaktiga och välkända brancher är parfymtillverkning och mode (haute couture). I Paris hålls modevisningar varje vår och höst, här arbetar världens mest kända designers som modehuset Dior och Chanel till exempel.

Många turister kommer varje år till Frankrike, några av de mest populära resmålen är Alperna, Franska rivieran och Provence, där lavendelfälten blommar gnistrande lila hela sommaren.

Frankrike har en lång och spännande historia. Som ett av de första länderna i Europa gjorde fransmännen revolution 1789 och lät avrätta kungen Ludvig XIV, hans fru Marie Antoinette och hela deras familj. Genom revolutionen ville människorna få fram ett mer jämlikt samhälle. Parollen hette: Frihet, jämlikhet och broderskap.

Många berömda målare kommer från Frankrike. Under en speciell epok, imprssionismen på slutet av 1800-talet, var många av de ledande konstnärerna fransmän, som Claude Monet, Renoir, och Manet. Även Gauguin och Cézanne som var verksamma under samma tid och influerade av impressionisterna blev mycket berömda för sina målningar.

Frankrike har även en rad kända klassiska kompositörer: Cherubini, Rossini, Chopin, Saint-Saëns och Bizet. Den sistnämnda har kanske skrivit den mest spelade och kända operan genom tiderna: Carmen.

Fransk mat är världskänd och en föregångare för många länders kök. Vid alla finare restauranger världen över finns ett franskt kök med klassiska franska rätter som omelette, vällagade såser, pommes frites, baugetter, fruktflarn och dessertostar som camenbert, roquefort och chevre (getost). Självklart serveras det franskt vin till maten, kanske en Bourgogne, Bordeaux, Alsace eller Champagne?

 

Monaco

Monaco är ett av världens minsta länder, bara 1,95 kvadratkilometer. Det består av fyra sammanvuxna städer längs en några kilometer lång strandremsa vid Frankrikes medelhavskust, ganska nära den italienska gränsen. Här bor ungefär 33 000 invånare, men bara 5 000 är monegasker. Huvudstaden heter samma sak som landet: Monaco.

Monaco är ett furstendöme och har med några få avbrott varit självständigt sedan år 1297. Landet har dock ett nära samarbete med Frankrike, till exempel är alltid statsministern fransman.

Monacos ekonemi är inte jämförbar med något annat lands i Europa. Landet har mycket låga skatter och är i princip helt utan inkomstskatt. Huvudnäringen sedan länge är turismen. Monaco är också ett viktigt bank- och finanscentrum. Casinot i Monte Carlo lockar til sig många turister och ger betydande inkomster till landet. På senare år har många idrottsstjärnor valt att bosätta sig i Monaco för de låga skatternas skull.

Monacos export består främst av kosmatika, läkemedel, elektronik, plast och asjoviskonserver.

Monaco är känt för två olika biltävlingar som hålls varje år, dels Monte Carlorallyt, dels Monaco Grand Prix. I den senare tävlingen kör Formula 1 bilar på gatorna inne i staden Monaco, naturligtvis är gatorna avstängda för annan trafik då!

 

Belgien

Belgien ligger i Västeuropa och har drygt 10 miljoner invånare. I väster har landet kust mot Nordsjön. Huvudstaden i Belgien heter Bryssel, här bor 1 miljon människor. Belgien är en demokrati och med i EU. I Bryssel finns ett av EU’s högkvarter.

I huvudsak är Belgien ett lågland som långsamt höjer sig från Nordsjön till Ardennerna i sydöst, vilka utgör det enda höglandsområdet. Det flamländska slättlandet har i väster närmast kusten, en ca 10 kilometer bred polder (torrlagt land). Genom slättlandet rinner tre större floder: Schelde, Leie och Dendre. Ett stort antal kanaler förenar floderna.

Ardennerna bildar en platå som styckas av i dalstråken för Maas och dess bifloder. Som högst når Ardennerna 694 meter.

Klimatet är maritimt med en relativt riklig årsnederbörd (1 000 mm). Vintrarna är milda och fuktiga och somrarna ganska svala.

Belgiens lågland täcktes ursprungligen av ekskogar med inslag av björk, avenbok och hassel. I dag är praktiskt taget all mark uppodlad. I Ardennerna finns planterade granskogar. Eftersom så få skogar finns kvar förekommer endast hare och räv samt mindre grupper av vildsvin, rådjur och kronhjort. De större däggdjuren lever huvudsakligen i Ardennerna. Stränderna och marsklanden i väster är viktiga rastplatser för nordliga vadare under deras flyttning, här övervintrar också bland annat bläsgås, spetsbergsgås och sädgås.

Omkring ¼ av Belgiens yta används som jordbruksmark. Poldrarna är i stor utsträckning betesmark. Man odlar spannmål, sockerbetor, maltkorn (till ölbryggning) och driver upp tidiga grönsaker. Även husdjurshållningen är omfattande: biffkor, mjölkkor, svin och fjäderfä. På polderlandet vid Antwerpen bedrivs ett av Europas mest intensiva jordbruk.

Belgien är med 344 invånare/kvadratkilometer ett av världens mest tätbefolkade länder. De största städerna är förutom huvudstaden: Antwerpen, Gent, Charleroi och Liège.

Belgien har tre officiella språk: nederländska (60% av befolkningen), franska (40%) och tyska (mindre än 1%). Landskapet där man talar nederländska heter Flandern och där man talar franska, Valloninen.

Utöver kolförekomster saknar egentligen Belgien brytvärda mineraler. Kolgruvorna i Belgien är några av Europas äldsta. År 1992 stängdes den sista gruvan. Tillgången på inhemsk kol var en förutsättning för Belgiens tidiga industrialisering. Numer täcker landets sju kärnkraftverk 60% av energibehovet. Under de senaste åren har industrin samlats runt hamnstäderna i Antwerpen och Gent. Den nya Nordsjöhamnen Zeebrugge används också intensivt. Belgien exporterar framför allt: bilar, maskiner, kemiska produkter och livsmedel. Landet är också känt för sin diamantslipning och knypplade spetsar (Brysselspets).

På 1500-talet var Belgien känt för sina textilier, till exempel vävda tapeter.

En välkänd seriefigur, Tintin, kommer från Belgien, författaren heter Hergés.

 

Nederländerna

Nederländerna (Holland) ligger i västra Europa. Här bor nära 17 miljoner människor på en yta lite större än Jämtland. Det gör landet till ett av världens mest tätbefolkade länder (efter Bangladesh) med 389 människor/kvadratkilometer. En gång i tiden hade Nederländerna många kolonier runt om i världen men nu återstår bara några öar i Västindien. Nederländernas huvudstad heter Amsterdam, men riksdag och regering har sitt säte i Haag. I Amsterdam bor 750 000 invånare. Nederländerna är en monarki och medlem i EU.

Större delen av Nederländerna är ett lågland (stora områden ligger på lägre höjd än havets yta) som täcks av tjocka lager lösa jordarter. Endast i sydöst där Ardennerna ligger är terrängen högre och lite kullig, som mest 322 meter. I öster breder ett hedlandskap, geest, ut sig, i väster finns sanddyner och uppbyggda vallar, dijken, som skyddar det lågt liggande landet. Poldrarna är invallade områden som torrlagts med hjälp av pumpar och slussar och nu bildar bördig åkermark. Holländarnas kamp mot havet och försök till landvinning började redan under medeltiden, men upprepade gånger har vallarna raserats och havet brutit in över land. En hel havsvik, Zuiderzee, avskildes från tidvattnet i Waddenzee 1932 genom en byggd barriär, varvid sjön Ijsselmeer bildades. I norr ligger Västfrisiska öarna som skiljer Waddenzee från Nordsjön.

Genom Nederländerna flyter många floder som är förbundna med varandra i kanaler: Schelde, Maas och Rhen (Rijn). Floden Rhen delar sig Lek och Waal samt Ijssel.

Det Nederländska landskapet är starkt präglat av människan, några större skogar eller naturområden finns inte förutom längs kusten, på hedlandet och i Ardennerna. På sanddynerna vid kusten kan man hitta martorn, saltarv och strandråg. Fågellivet vid kusten är rikt men i övrigt finns endast några få arter, till exempel hare och räv. Stora mängder gäss, i synnerhet bläsgås, mindre sångsvan samt änder och vadare övervintrar längs den Nederländska kusten. I övrigt kan nämnas att speciella arter som purpurhäger och skedstork finns i landet.

Nederländernas städer har nästan vuxit ihop med varandra. I storstadsområdet Randstad (Amsterdam, Haag, Rotterdam och Utrecht) bor upp mot 1100 invånare/kvadratkilometer! Ungefär 90% av befolkningen i Nederländerna bor i städer.

I Nederländerna finns både protestanter och katoliker. På 1600-talet splittrades protestanterna i två grupper varav den lite strängare gruppen, kalvinisterna, var den större. Nederländerna har sedan dess setts som ett centrum för religiös tolerans. Idag finns en liberal syn inom flera områden: homosexualitet och droger till exempel.

Nederländerna är ett litet land med få naturresurser. Landets läge vid mynningen av Rhen har gjort Holländarna till skickliga handelsmän. Jordbruket präglas i hög grad av handelns betydelse och jordbruksprodukterna står för 25% av landets export. De största produkterna är: smör, ost och ägg, växthusodling av frukt, grönsaker och blomsterlökar. De största mängderna spannmål importeras. Längs med bevattningskanalerna betar kor och får, ett typiskt inslag i den Nederländska landskapsbilden.

I Nordsjön, runt de Brittiska öarna bedrivs fiske. De vanligaste sorterna är: makrill, rödspätta, torsk, kolja och sill. I det grunda Waddenze och Oosterschelde fångas musslor och krabbfiske förekommer utmed kusten.

En av Europas största naturgasfyndigheter finns i Slochteren öster om Groningen, dessutom utvinns naturgas i Nordsjön. Nederländerna är världens femte största naturgasproducent. Hälften av naturgasen exporteras. Nederländerna är beroende av olja för sin el och har inga kärnkraftverk.

Intresset för växtodling, i synnerhet för tulpaner, blev redan på 1500-talet ett kännetecken för de Nederländska trädgårdarna. Vid denna tid grundades den första botaniska trädgården i landet. Hit kom straxt därpå Carl von Linné för att studera och forska en tid innan han återvände till Sverige. Holländarnas trädgårdsintresse har hållit i sig under århundradena och idag kommer många turister, framförallt på våren, för att se de magnifika tulpanrabatterna i någon av alla de parker som finns.

Nederländerna har flera berömda konstnärer. Under 1600-talet levde och verkade Rembrant här. Hans målning skapade en helt ny stil. Också Jan Vermeer som verkade vid samma tid blev mycket berömd. I slutet av 1800-talet målade Vincent van Gogh sina berömda solrosor, och även han tillhör konsthistoriens mästare.

Nederländernas stora intresse för handel började tidigt. På 1600-talet utvecklades handeln till att innefatta många länder i Världen. Holländarna åkte till Indien och Fjärran Östern. För att skydda handeln mot framförallt portugiser och spanjorer etablerades posteringar i Afrika och Indonesien. Det Holländska Ostindiska kompaniet bildades och handeln inbringade mycket stora summor till landet.

 

Luxemburg

Luxemburg ligger mellan Belgien, Frankrike och Tyskland. Det är något mindre till ytan än Småland och har nära 500 000 invånare, varav knappt 80 000 bor i huvudstaden med samma namn som landet. Ibland nämner man Belgien, Nederländerna och Luxemburg med ett gemensamt namn: Beneluxländerna.

Minst hundra banker har kontor i Luxemburg som även är säte för flera EU-instutioner, främst EG-domstolen och EU-parlamentet.

Luxemburgs historia hänger samman med hertigdömet Luxemburg. År 963 byggdes här en borg kring vilken staden växte fram. Snart var det Europas starkaste fästning efter Gibraltar.

Ungefär 1/3 av Luxemburg täcks av skog. De vanligaste träden är bok och ek. Skogen var förut viktig för järnindustrin men några sågverk eller pappersbruk utvecklades aldrig. Klimatet är ganska maritimt och påverkas av de västliga Atlantvindarna.

Officiella språk i landet är franska och tyska. Det är ett rikt land med en ekonomi som baseras på export av stål samt internationell bankverksamhet.

Drygt 1/5 av Luxemburg består av åkermark och lika mycket av betesmark. Man är till stor del självförsörjande på livsmedel. I Moseldalen odlas vin, inom landet finns också flera ölbryggerier.

 

Tyskland

Tyskland ligger i mitten av Europa. Här bor drygt 80 miljoner människor. År 1990 återförenades det dåvarande Östtyskland med Västtyskland efter att de skiljts åt 1945.

Tysklands nuvarande huvudstad heter Berlin och har 3,5 miljoner invånare. Landet är indelat i 16 delstater, Bundesländer.

Hela norra delen av Tyskland upptas av ett lågland. Det är i huvudsak täckt av jordlager som avsatts av inlandsisen och som formats av dess smältvattenflöden. Kustområdet utmed Nordsjön är flackt och består till stor del av sanddyner. Här mynnar de stora floderna Elbe, Weser och Ems. Utanför kusten ligger Ost- och Nordfrisiska öarna som består av sanddyner som brutits loss från fastlandet av vågorna.

Östersjökusten har både sand- och klintkust. Här ligger öarna Rügen och Fehmarn. På sandstränderna hittar man havtorn, strandråg och vresros. Tysklands nordligaste delar är rika på sjöar. Söder om detta landskap ligger det Mellantyska berglandet, med inslag av vulkanberg (slocknade). Här rinner floderna Rehn, Main, Neckar, Donau och Lech bland annat. Stora skogsområden som Böhmerwald (mot Tjeckien) och Scwäbische Alb och Schwartzwald i sydväst, brer ut sig på de böljande bergen (de är som högst ungefär 1 000 meter). Längst i söder finner man Alpernas nordligaste utposter med Tysklands högsta topp Zugspitze, 2 962 meter.

Klimatet i Tyskland är ganska jämt och likt Sveriges, men något kortare och varmare vintrar. Kustklimat råder längst i norr och inlandsklimat söderut. Varmast är det i Rehndalen som också har lägst nederbörd, 400 mm/år. Tysklands kallaste område är bergen runt Zugspitze i söder. Här ligger snön i fem månader och det kommer upp till 1 900 mm nederbörd/år.

Tyskland hör till det mellaneuropeiska lövskogsområdet och skogen utgör 30% av landets areal. Vanligast förekommande är bok, avenbok, lind, ek och alm. Naturliga barrskogar är ovanligare men i områden med sandig mark finns tall. På lite högre höjder som till exempel i Schwartzwald växer gran och silvergran på bergssluttningarna.

Bland utbredda däggdjur finns rådjur, kron- och dovhjort, vildsvin, rödräv, grävling och fälthare samt förvildade tvättbjörnar. Fågellivet är rikt och skiftande, alltifrån kustområdenas vadarfåglar och gäss till skogarnas tjäder, orre och rovfåglar.

Den största koncentrationen av invånare bor i Rehn – Ruhrområdet, landets största städer, förutom Berlin, är: Hamburg 1,7, München 1,2, Köln 1, Frankfurt am Main 650 000, Dortmund och Stuttgart 600 000 vardera och Essen 550 000 invånare.

I Tyskland finns både katoliker och protestanter. Det var här reformationen utgick med Martin Luther i spetsen. Genom religionsfreden i Augsburg erkändes att Tyskland var splittrat och det var den lokale furstens religion som skulle råda i respektive land. Uppdelningen i katolska och protestantiska stater befästes sedan genom trettioåriga kriget.

Omkring halva Tysklands areal utnyttjas för någon form av jordbruk. Mest odlas spannmål och andra grödor som sockerbetor vin, frukt och grönsaker., resten är betesmark. Nötkreatur är vanligast men även svin, får och höns förekommer i stor skala. Moseldalen är känd för sina vita viner (gjort av gröna druvor). Några kända tyska specialiteter är: Zwiebelkuchen, Sauerkraut, Kartoffelsalat, olika korvar och Schwartzwaldstårta. Den tyska ölen är också välkänd. Varje höst avlöser skördefesterna varandra och avslutas med Oktoberfest.

Tyskland räknas som ett av världens främsta industriländer. Landet är med i EU och NATO.

Den tyska industrin har sitt centrum runt dagens Ruhrområde, vilket vuxit fram sedan 1840-talet och blivit ett av Europas största industridistrikt. Västtyskland är världens tredje största biltillverkare med bland annat BMW, Daimler-Benz, Volkswagen och Porsche. Siemens och Bosch tillverkar maskiner. Det är framförallt i de södra förbundsländerna Baden-Württemberg och Bayern som den elektroniska industrin har sitt säte.

Det tyska språket fick sin form under 1500-talet när Martin Luther översatte bibeln från latin till tyska. Genom århundradena har Tyskland haft många betydelsefulla författare. Under 1700-talet verkade Goethe och Schiller, de har blivit kända långt utanför landets gränser för sina dikter och romaner.

Tyskland var också hemland för några av världens mest berömda klassiska tonsättare: Händel, Bach, Beethoven, Haydn, Schumann, Schubert, Brahms, Strauss, Mendelssohn, Mahler, Lizt och Wagner, för att bara nämna de mest kända. Deras symfonier, operor och olika konserter spelas än i dag runt om i världen.

 

Schweiz

Schweiz ligger precis mitt i Europa. Här bor 7,5 miljoner invånare varav 125 000 i huvudstaden Bern. Schweitz består av 26 kantoner. Eftersom landet ligger mitt i Alperna är det ett mycket bergigt land, medelhöjden är hela 1 350 meter över havet.

En rigidem av olika naturtyper förekommer. I nordväst ligger Jurabergen som är en fortsättning av Alperna. Bergen är omkring 1 500 meter och består till stor del av kalksten som på vissa ställen är mycket fossilrika. I landets södra och östra delar ligger Alperna. En djup sänka har bildats där Rhônes och Rhens övre lopp rinner fram. Denna sänka skiljer södra och norra Alperna åt. Söderut ligger de högsta topparna i Schweiz: Dofourspitze 4 634 meter och Matterhorn 4 478 meter. Här kan man se många glaciärer.

Norrut i Schweitz ligger en vågig platå mellen Genèvesjön och Bodensjön.

Schweiz klimat påverkas både av Atlantiska vindar från väster, kontinentala vindar från öster, Medelhavsluft från söder och nordliga vindar. I huvudsak har Schweiz inlandsklimat med ungefär 1 000 mm nederbörd/år i landets norra delar och upp till 4 000 mm/år i Alperna.

Djurlivet i landet domineras av alpina arter. Här finner man: alpstenbock, gems, murmeldjur, alpkaja och alpkråka. Ovanför trädgränsen kan man hitta många vackra alpblommor, bland annat edelweiss och gentiana.Schweiz är relativt tätbefolkat men befolkningen är ojämt fördelad. Runt storstäderna Zürich (1 miljon invånare), Genève (600 000), Basel (1/2 miljon), Bern (325 000) och Lausanne (250 000) bor mer än 30% av landets befolkning.I Schweiz talas tre språk: tyska (av flest personer), franska (mest i sydväst) och italienska (iområdet närmast Italien). Dessutom finns ett fjärde språk, rätromanska, som endast talas av drygt 30 000 personer i sydöstra delen av landet.

Sedan länge räknas Schweiz som ett av världens rikaste länder. Det är ett råvarufattigt land, här bryts endast stensalt, och näringslivet har en högt specialiserad tillverkningsindustri, bland annat tillverkas klockor. Många banker har sina huvudkontor i Schweiz som räknas som ett av världens bankcentrum.

Landets bergiga yta har gjort åkrarna förhållandevis små. Spannmål odlas främst i norra delen medan alpområder karakteriseras av boskapsskötsel. Fäbodar är ett avnligt inslag i Alperna och på somrarna kommer korna dit med tåg! Ivriga och glada skuttar de ut från boskapsvagnarna med blickarna riktade mot de gröna alpängarna.

En ¼ av landets yta täcks av skog och det finns en väl utvecklad träindustri.

Många turister kommer varje år till Schweiz. Ända sedan mitten av 1800-talet har Davos och St: Moritz vara populära platser att åka till. Det väl utbyggda järnvägsnätet tog turisterna till alpbyarna där snabbt det ena flotta hotellet efter det andra byggdes upp. I samband med det utvecklades hotell- och resaurangskolor och här är Schweiz världsledande i dag.

Schweiz är en demokrati, landet är inte med i EU. De olika kantonerna har en hög grad av självbestämmande. I Appenzell-Innerrhoden fick till exempel kvinnorna rösträtt först 1990… Några av kantonerna arrangerar årligen stormöten där invånarna direkt påverkar besluten genom att folkomrösta. En del folkomröstningar kan också vara obligatorriska, det används mest i kommunalla frågor.

En stor del internationella organisationer har sina huvudkontor i Schweiz, till exempel organ inom FN och Olympiska komittén.

 

Österrike

Österrike ligger mitt i Europa och har drygt 8 miljoner invånare. Huvudstaden heter Wien och här bor 1,6 miljoner. Österrike är en demokrati och med i EU.Huvuddelen av Österrike upptas av Alperna, det högsta berget heter Grossglockner och är 3 798 meter. Runt Wien breder ett låglandsområde ut sig med bördig jord

Österrike har flera stora floder varav den största och mest kända heter Donau. Andra floder är Lech, Isar, Inn, Salzach och Enns.

Klimatet är kontinentalt och höjdförhållandena påverkar både temperatur och nederbörd.

Ibland blåser en varm och torr föhnvind från Alperna.

Österrike är ett av Europas skogsrikaste länder, nära 40% täcks av skog. Det är mest barrskog med gran och ädelgran men man finner också områden med bokskog, ädellövskog (alm, ask och lind bland annat), bergtall och rododendron. På marken hittar man gentiana, stormhatt och frodigt gräs (många olika arter).

Skogen utgör basen för pappers- och trävaruindustrin som är en av landets viktigaste exportbranscher. I skogarna finns ett rikt djurliv, här strövar kronhjort, dovhjort, rådjur och vildsvin. I några floder i norr finns utter och i Alperna lever alpstenbock, gems och murmeldjur. Också fågellivet är rikt med olika hackspettar, kungsörn och orre, tjäder och järpe.

De stora alpområdena är glest befolkade, Österrikes befolkning bor till största delen runt Wien och Oberösterreich och Steiermark. Landets största städer förutom huvudstaden är: Graz, Linz, Salzburg och Innsbruck.

Jordbruksarealen omfattar ungefär 1/5 av landets yta. Landet producerar långt mer än vad invånarna konsumerar vad gäller spannmål, kött ost och vin.

I Östalperna har bergsbruket gamla anor. Malmtillgången har gjort att en varierad stål- och metallvaruindustri vuxit fram. De malmer som bryts mest är: magnesit, volfram, grafit, järn, bly, zink samt stensalt. Också olja, naturgas och brunkol har betydelse.

Österrikes viktigaste exportvaror är maskiner av olika slag, textilvaror och råvaror.

Den Österrikiska kulturen hänger ihop med den bayerska i Sydtyskland, den Schwetziska och Norditalienska, som med ett gemensamt namn brukar detta område kallas Tyrolen. Folkdräkten för kvinnor heter dirndldräkt och är broderade, färgglada klänningar. För män består den traditionella folkdräkten av lederhosen, som är kortbyxor av skinn och tyrolerhattar med fjädrar i. På vintern tar man på sig en lodenrock, en mossgrön yllekappa.

En av de mest kända österrikarna genom tiderna är nog utan tvekan Wplfgang Amadeus Mozart. Han är nog förmodligen också en av de mest kända och älskade kompositörerna i världen. Mozart föddes i Salzburg år 1756 och dog endast 35 år gammal. Trots sitt korta liv skrev Mozart en enorm mängd musik, 626 olika verk! Han beskrevs som ett underbarn och började komponera redan i förskoleåldern.

 

Lichtenstein

Lichtenstein är ett litet land i mellersta Europa med 35 000 invånare. Landet är nästan lika stort till ytan som Stockholms kommun. Det ligger i övre Rehndalen i Alperna precis på gränsen mellan Schweiz och Österrike. Huvudstaden heter Vaduz och har ungefär 5 000 invånare. Tyska är officiellt språk.

Flera höga toppar finns i landet varav Grauspitze 2 599 är högst. Ungefär 25% av Lichtenstein är skogsklätt. De allra flesta skogarna är planterade och därför fattiga på andra växter och djur. Ovanför skogarna och vinbergen finns fina alpina ängar med både rikare växt- och djurliv.

Levnadsstandarden i Lichtenstein är hög. Industrin har blivit den viktigaste näringsgrenen och man producerar metallvaror, läkemedel och livsmedel. Jordbruket domineras av boskapsskötsel, framförallt produceras mejeriprodukter.

Lichtenstein är en monarki med en furste som statschef. Folket röstar och väljer ett parlament som kallas Lantdagen och som utser regeringens 5 ledamöter. Först år 1986 fick också kvinnorna rösträtt.

År 1719 bildades Lichtenstein genom sammanslagning av två områden. Landet har en mynt- och tullunion med Schweiz. Till skillnad från Schweiz har dock Lichtenstein valt att gå med i FN och accepterat ett EES-avtal, landet är alltså inte med i EU.

 

Storbritannien

Storbrittanien består av ögruppen som ligger väster om Europa. Det är huvudön England, Skottland och Wales samt Nordirland på ön Irland. Därtill kommer Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Yttre Hebriderna. Storbrittanien har även ett 10-tal besittningar runt om i världen med en sammanlagd folkmängd på 200 000 invånare, delvis en rest från kolonialtiden. I Storbrittanien bor drygt 60 miljoner människor varav nära 8 miljoner i huvudstaden London. Storbrittanien är en monarki. Regeringen och riksdagen finns i London, i Houses of Parlament. Regeringschefen heter premiärminister. Storbrittanien är med i EU men har inte Euro som valuta utan engelska pund.

Storbrittanien består av högländerna i norr (Skottland) och väster (Wales) samt lågländerna i söder (England). Storbrittaniens högsta punkt ligger i Skottland, Ben Nevis 1 344 meter, inte långt från sjön Loch Ness där det ryktas om att ett sjöodjur setts flera gånger… Wales högsta berg är Snowdon 1 085 meter.

I Storbrittanien talar man engelska, men kommer man till Skottland eller Wales är det inte säkert att man förstår någonting! Här talar nämligen människorna en kraftig dialekt. I Wales har man till och med ett eget språk, walesiska. Världens längsta ord lär förekomma i det språket, det är namnet på en tågstation och består av över 30 bokstäver, bland annat flera konsonanter efter varandra i omgångar. Riktigt knepigt att uttala för den som inte kan walesiska!

Klimatet på öarna är fuktigt med milda vintrar och relativt svala somrar, ett typiskt kustklimat. Ibland sveper en tjock dimma in över landet när varmare vindar från tropikerna når ända upp dit.

Storbrittanien har ett utpräglat öppet landskap där stora ytor är betade gräsmarker. De kvarvarande skogarna i söder består av ek, vinterek, järnek, bok och murgröna. Norrut är tallskog vanligare som övergår i vidsträckta ljunghedar i de Skotska högländerna.

Djurlivet är inte så artrikt som på kontinenten. Men rödräv,grävling och dovhjort är vanliga, framför allt längre norrut. I New Forest i södra England strövar New Forestponnyer fritt och på Shetlandsöarna kan man hitta stora flockar av en av världens minsta ponnyraser – Shetlandsponnyn. På öar och vid kuster häckar flera arter havsfågel, bland annat stormfågel, stormsvala, lunnefågel, havssula och mindre lira. En mycket stor del av Europas vadare, änder och gäss övervintrar i Storbrittanien. Utmed Storbrittaniens kust kan också valar observeras, någon gång häder det att en val strandar när det blir ebb.

London är en av Europas största städer. Här anlades den första tunnelbanan i världen. Nu är tunnelbanenätet utbyggt så att man enkelt tar sig fram. Vill man hellre åka ovan jord finns de röda tvåvåningsbussarna.

Storbrittanien är ett av Europas mest tätbefolkade länder. Ungefär 90% bor i städer, de största förutom huvudstaden är: Birmingham, Glasgow och Sheffield. Nästan 10% av befolkningen är född utomlands, huvudsakligen på Irland, i Indien, i Västindien och i Pakistan.

I Oxford och Camebridge ligger två av världens mest kända universitet, varje år har de en roddtävling på Thaemsen.

Storbrittanien var ett av de första länderna i Europa som industrialiserades. Till följd av den tidiga industrialiseringen minskade jordbruket undan för undan. På senare tid har produktionen ökat och numer är landet så gott som självförsörjande på vete, havre, råg, potatis och kött. Nu används 75% av landets yta för jordbruk, varav största delen är betesmark. Under 1700-talet ordnade man upp marken på ett annat sätt än tidigare (byarna ersattes av enskilda gårdar). Detta präglar än i dag kulturlandskapet med fält omgärdade av häckar och stenmurar.

Storbrittanien är en av Europas ledande fiskenationer, men på senare år har fångsterna minskat bland annat genom EU’s ändrade bestämmelser

Inget annat land i EU har större energiresurser än Storbrittanien. Kol som en gång var en förutsättning för det brittiska näringslivet har minskat kraftigt i betydelse. De nuvarande gruvorna är koncentrerade till Midlands, Yorkshire och nordöstra England. I de förr så viktiga gruvdistrikten i södra Wales och i Skottland finns nu endast några få kvar. Sedan slutet av 1970-talet är Storbrittanien i princip självförsörjande på olja som hämtas ur Nordsjön. Här har stora oljeborrplattformar vuxit upp och tas in via rörledningar till hamnar på Shetlands- och Orkneyöarna, i Skottland samt till Teesport utanför Middlesbrough. Även naturgas utvinns ur Nordsjön.

Storbrittaniens industri domineras av verkstadsindustri, elektrisk, kemisk och livsmedelsindustri samt tryckerier och förlagsverksamhet. Bland verkstadsindustrins produkter kan nämnas: maskiner, traktorer, flygplan och bilar, bland annat Rolls Royce. Inom livsmedelsindustrin finns: mejerier, bryggerier samt till verkning av alkohol, till exempel skotsk wisky.

Under slutet av 1500-talet levde en författare vid namn Shakespeare i England. Han skrev många berömda skådespel som Romeo och Julia, Hamlet och Macbeth. Idag finns hans teater The Globe återuppbyggd i London, och varje år ger man olika föreställningar ur hans produktion.

Storbrittanien har en lång och bitvis blodig historia. Många är de krig till lands och sjöss som landet utlämpat. Ett mycket berömt slag ägde rum år 1066 i Hastings. En normandisk här under ledning av Vilhelm Erövraren slog tillbaka den anglosaxiske kungen och hans trupper. Vilhelm Erövrarens seger innebar en vändpunkt för England, det skandinaviska inslget sköts åt sidan och landet blev feodaliserat och knutet till Frankrike under flera århundraden framåt.

Den engelska trädgården har blivit världsberömd med åren. En mängd blommor som till synes växer lite huller om buller är i själva verket resultatet av ett enormt arbete med att få trädgården att se naturlig ut. Tvärtom alltså mot den franska trädgården där allt skall vara symmetriskt och ordnat. Den Engelska parken finns också, här blandas lövträd i dungar med gläntor av gräs och näckrosfyllda dammar, gärna i svagt kuperad mark.

I början av 1960-talet fick den brittiska popmusiken sitt stora genombrott och har ända sedan dess haft en dominerande ställning inom populärmusiken. Den första riktigt stora gruppen blev The Beatles, följd av The Rolling Stones, Pink Floyd, Sex Pistols och Oasis. Under 1970-80-talet komponerade Andrew Lloyd Webber flera musicals, till exempel Jesus Christ Superstar och The Phantom at the Opera.

Inom folkmusiken finns många riktningar: Christmas carols, ballader och den skotska säckpipan. Storbrittanien har ett rikt sång- och musikliv!

Nordirland omfattar norra delen av ön Irland. Här bor 1,7 miljoner invånare. De senaste årtiondena har det varit oroligt på Nordirland. Katoliker och protestanter (ungefär lika stora grupper) har inte kunnat hålla sams.

 

Irland

Irland är en ö som ligger i Atlanten, väster om England. Drygt 4/5 av ön, i söder och väster, är det självständiga landet Irland, här bor 4 miljoner invånare. 1/5 av öns nordligase del tillhör Nordirland, som är en del av Storbrittanien. Irlands huvodstad heter Dublin. Landet är en demokrati och med i EU.

Irland utgör den västliga utposten av den Europeiska kontinenten. Bergsområden finns framförallt i söder och norr, medan de inre delarna av landet mestadels ligger lägre än 120 meter. Genom låglandet rinner Irlands största flod, Shannon. På många ställen finns kullar i terrängen, sjöar och myrar.

Klimatet på Irland är maritimt. De västliga Atlantvindarna drar in över landet och för med sig regn och mild luft. Inte så sällan är det storm och vågorna slår höga mot klipporna vid den västra kusten. Upp emot 2000 mm nederbörd/ år får landet.

Ursprungligen var Irland täckt av lövskogar men de omvandlades ganska tidigt genom bete till hedmarker. Nu är mindre än 1% av landet täckt av lövskog med ek, björk, järnek, alm och ask. En mycket stor andel av ön, 90% utgörs av betesmark. Här växer bland annat ärttörne, harris,ginst, örnbräken och ljung.

Det finns inte så många arter av däggdjur på ön. Förutom fladdermöss och gnagare finns endast skogshare, rödräv, hermelin, skogsmård, grävling och utter samt förstås massor med vildkanin, med de har inplanterats. Runt kusten finns både knubbsäl och gråsäl. Ön har ett rikt havsfågelliv, här kan man få se: tordmule, sillgrissla, lunnefågel och tretåig mås. Världens snabbaste rovfågel, pilgrimsfalken, kan ses jagande vid kustens klippor. Många gäss övervintrar också på Irland.

På öns västra del, Connemara, strövar connemaraponnyer fria i små flockar.

Det irländska jordbruket domineras av mindre familjejordbruk. De vanligaste grödorna är potatis, sockerbetor, korn och vete. Boskapsskötseln är av stor betydelse, nötkött och mjölk de viktigaste produkterna.

Irland är rikt på mineraler, här bryts bly och zink, i Europas största gruva i Navan. Även silver och koppar bryts. I början av 1980-talet fann man naturgas sydöst om Cork.

Landets industri har utvecklats ordentligt de senaste 20-30 åren. Numer är det högteknologisk industri och läkemedelsindustri som tillsammans med den traditionella livsmedelsindustrin tår för den största exporten.

Den ursprungliga befolkningen som bodde på ön kallades kelter. Kristendomen kom till Irland på 400-talet genom St: Patrick (öns skyddshelgon) och fick en starkt keltisk prägel. Många kloster anlades och här blomstrade både konstnärlig aktivitet samt litteraturen. Många är de dyrbara skatter som kom till under medeltiden. Den keltiska konsten är framförallt känd för sin rika ornamentik – flätverk i avancerade mönster. Ofta målades dessa i klara färger med guldinfattningar.

När de nordiska vikingarna började komma i slutet av 700-talet var den keltiska konsten ett begärligt byte. På våra runstenar i Sverige kan man se att vikingarna blivit inspirerade av keltiska mönster.

På 1840-talet drabbades Irland av en riktig katastrof. En miljon människor dog, många av svält, och en miljon tvingades emigrera, de flesta till USA. Därmed försvann mycket av den keltiska folkkulturen och det iriska språket. Det var potatispesten som slog ut i princip all potatisskörd som orsakade hungersnöden.

Irlands mest kända författare är utan tvekan James Joyce. Han levde i början på 1900-talet och uppfann en alldeles egen stil att berätta. Hans mest kända roman, Odysseus (Ulysses), påminner om Odysséen, men James Joyce låter huvudpersonen vara en tjänsteman som irrar runt i Dublin under en dag. Odysséen handlade som bekant om krigarkungen Odysseus som drev runt på havet i tio år. En annan bok, Finnegans Wake är ingen vanlig roman med början och slut. Den slutar där den börjar, sista meningen fortsätter på bokens första rad! James Joyces speciella sätt att skriva är att låta bokens personer tänka helt fritt, prata med sig själva. Det brukar man kalla inre monolog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *