I Helsingborgs Dagblad skriver Jenny Maria Nilsson mycket tänkvärt om hur synen på kunskap har nedvärderats i den svenska skolan:
http://hd.se/kultur/2012/08/25/kanonmat-for-kapitalismen/

“Men allt det som önskas går inte att direkt lära ut och kunskap står inte i motsättning till uppfinningsrikedom, skapande och ett kritiskt sinne utan är en förutsättning för att det alls ska uppstå.”

“Varje gång man argumenterar för kunskap så invänder några att det är mossigt och nu är det framtid och marknadsanpassning som gäller. Men medan teknologi och entreprenöriellt lärande blir omodernt snabbt, blir riktigt god läsförståelse det aldrig.”

är bra citat att ta med på den vidare resan när vi skriver klart boken om Kunskapsskolan – Waldorfskolan!

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.