http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/05/16/diagnoser-kravs-fa-extra-stod

En intressant artikel som återigen visar hur fel det har blivit när barnens rätt till stöd i skolan blivit beroende av kravet på diagnos. En av fyra grundskollärare menar att en neuropsykiatrisk diagnos i praktiken är en nödvändighet för att få det stöd som barnet har rätt till genom skolans försorg. Lärarna och rektorn har alltså ofta i praktiken ingen möjlighet att erbjuda rätt stöd trots att de skall kunna förordna detta enligt Skollagen. Något i denna sak har verkligen gått snett, sunt förnuft och erfarna lärares kunskap åsidosätts för ett medicinskt tänkande som inte riktigt hör hemma i skolan. En lösning skulle kunna vara att återupprätta skolläkarens roll. Då skulle skolläkaren och lärarna gemensamt kunna ordinera den bästa “medicinen”, som inte alls behöver vara ett läkemedel utan en mängd andra åtgärder som individuellt stöd, fysisk aktivitet, kostomläggning osv. Lärarens erfarenhet och kunskaper om barnets beteende tillsammans med skolläkarens medicinska yrkeskompetens är en ideal kombination för att ge varje barn den uppmärksamhet och det stöd det har rätt till.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.