Den sista tiden har många frågat hur det går vidare med boken så här kommer en liten rapport!

Efter en intensiv fas under vårens sista skede (i hård konkurrens med betygsskrivande, läsårsavslutning mm) har vi arbetat igenom de två mest omfattande delarna, beskrivningen av kursplanens innehåll i klass 1-12 och kapitlet om metodiken. Här är vi nu i en fas av faktagranskning och förbättring med hjälp av kunniga kollegor. Nu under sommaren står andra teman i fokus, te.x speciella ämnen som religion, eurytmi samt det ganska omfattande kapitlet om förskolan och om undervisningen för barn med särskilda behov. En rolig syssla har varit att gå igen om högar med bilder och periodhäften och leta efter bra illustrationer! Här återstår fortfarande mycket arbete i början av hösten men vi är en god bit på väg!


Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *