I Lärarnas Tidning intervjuas Anna Lundh, överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Ett mycket sakligt och viktigt inlägg i debatten!

“Min uppfattning är att samhället, och då inte bara skolan, ställer allt högre krav på både barn och vuxna. Det gäller framför allt krav på det vi kallar exekutiva funktioner, det vill säga färdigheter att kunna planera och organisera sin tillvaro. En tioåring kan få till uppgift att göra ett eget arbete på sex veckor, själv välja ämnet och på egen hand söka efter och värdera kunskap. Helst ska det också drivas utifrån den egna lusten och motivationen. Problemet är att en tioårings hjärna inte är tillräckligt utvecklad för att klara av detta. Har man det dessutom lite sämre ställt med exekutiva funktioner blir det än svårare.
Hur ska man göra i stället?
— Vi behöver en skola med mer struktur i undervisningen och där man har kunskap om barns kognitiva utveckling, för att bättre matcha inlärningsmetoder med barnens mognadsnivå. Min uppfattning är att det ofta finns för lite av det i dag. Läraren måste vara tydlig med vad som ska göras och varför, eftersom många barn inte har förmågan och motivationen att komma på det själva.”
Läs hela intervjun här:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/05/16/lakare-varnar-overtro-pa-diagnoser

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.