Karin Svanborg-Sjövall  och Eva Cooper från Timbro argumenterar nu från liberat håll i debatten om vinstintressen i skolan:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/slopad-valfrihet-skulle-gynna-de-valbestallda_7280627.svd
Innan jag kommenterar den haltande logiken en glädjande notering, även från Timbro noteras den viktiga betydelsen av idéburna skolor;
“En fungerande utbildningsmarknad behöver en mångfald av driftsformer för att fungera väl, och den ideella sektorn har hittills visat sig vara mycket värdefull för att värna, och vidareutveckla alternativa pedagogiska modeller.” skriver skribenterna.


Därefter argumenterar de för att den idéella sektorn inte kan ersätta den vinstdrivande eftersom den ideella sektorns självvalda vinstförbud innebär en naturlig begränsning för möjligheten att växa. Utan överskott finns inga pengar att investera i nya verksamheter. Det gör verksamheten exklusiv.”


Det är riktigt att tillgången till kapital. särskilt i ett uppstartsskede, är en av den idéella sektorns huvudproblem, men det är faktiskt inget som hindrar idéella skolor (eller varför inte skolkoncerner?) att investera i nya verksamheter om de gör överskott. Kritiken mot de vinstdrivande skolorna ligger ju snarare i att pengar plockas ut till aktieägarna, inte att de återinvesteras i verksamheten eller i nya skolor. 
Med bättre juridiska former för non-profit-företag och stöd till investeringar skulle utvecklingen av fristående skolor knappast stoppas upp bara för att möjligheten att ta ut vinst begränsas. Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.