I SVD tar två S-märkta debattörer upp frågan om vinstuttag i fristående skolor. Även om jag inte är beredd att hålla med om allt noterar jag med glädje betoningen på de idéburna skolorna:

“Förbjud vinstuttag i friskolor men uppmuntra lärarkooperativ, stiftelser och icke-vinstdrivande fria skolformer. Det övergripande statliga ansvaret för en likvärdig skola bör dock kvarstå oberoende om en skola är kommunal eller friskola. Likvärdighet i skolan innebär kunskaps- och kvalitetskrav på alla skolor men omöjliggör inte möjligheten att byta skola.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skolan-ska-inte-vara-en-experimentverkstad_7276885.svd

Jag tror insikten att det i själva verket finns tre sektorer inom välfärden (allmäna, privata och ideella) har vaknat hos många debattörer och politiker. En spännande utveckling!


Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *