På Brännpunkt idag aktualiseras frågan om idéburna skolor genom ett inlägg:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skolan-bor-inte-ses-som-en-marknad_7273715.svd

Vi är ju också inne på den linjen, även om vi mer fokuserat på hur resurserna skall fördelas:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/09/id-burna-skolor-beh-ver-b-ttre-f-ruts-ttningar#comment-366423

Tanken att endast tillåta aktiebolag med begränsat vinstuttag att driva skola är väl värd att tänka över men tills vidare skulle vissa korrigeringar av nuvarande skollag vara tillräckligt. Det behövs också stöd till att utbilda lärare som bärs av en särskild vision, t.es på Waldorflärarhögskolan.


Det är välkommet att fler aktörer tar upp frågan om idéburna verksamheters villkor inom välfärden. Det finns inte bara två sektorer, allmäna och privata, utan i realiteten en tredje som är mindre profilerad och bekannt.  Om vi gemensamt lyfter fram den enormt stora samhällsnyttan av denna sektor kommer det till slut även påverka lagstiftningen.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.