Fick tips om en intressant artikel av Nils-Eric Sahlin, Lunds Universitet, om “Kreativitetens filosofi”, dvs vad är det som behövs respektive hindrar kreativitet att uppstå bland människor?
Artikeln är förvisso skriven med fokus på forskningsmiljöer men jag tycker slutsatserna är lika relevanta för andra situationer, på vilken arbetsplats som helst och alltså även i skolan.
Hela artikeln (på engelska) återfinns här: http://www.nilsericsahlin.se/kreativitet/index.html men här är min sammanfattning:

Creative Environments: a simple recipe
·       generosity
·       a sense of community
·       qualifications
·       cultural diversity
·       trust and tolerance
·       equality
·       curiosity
·       freedom of spirit
·       small scale
Why are there so few creative environments? What I have said can be read as a kind of recipe for the generation of a creative environment. The ingredients are as simple as they are self-explanatory. Yet despite the artlessness of the recipe, there are very few genuinely creative environments.
Why is this? The answer is not very pleasant: We are driven by pride, greed, gluttony, envy, lust, anger, all shot through with an arrow of sloth. We have all met them – the peccata mortaliahooligans. They act among us, but still worse, they act for and within us.

Bra, eller hur? /Örjan


Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *