Hej alla läsare!

Här kommer en lite mer personlig hälsning från oss som driver Waldorf Online/Waldorfbloggen med senaste nytt om vårt nya bokprojekt !

Senaste månaderna har vi fått allt fler läsare, ibland upp till 100 per dag! Verkligen roligt med det stora intresset! Spännande också att många tar del av äldre inlägg, det mest lästa inlägget är för övrigt inlägget om varför vi firar St Martin i waldorfskolan och förskolan. Tydligen många som undrar just det!

Som ni kanske vet publicerade vi 2013 boken Waldorfpedagogik på Studentlitteratur. Tanken var att vi skulle följa upp den med en ny bok några år senare. Tyvärr kom mycket emellan med jobbyten och flyttar, resor till Kina och nu senast ett husbygge. Men nu är vi faktiskt på gång igen, om än lite försenade. Tack för att ni har väntat 🙂 Det ska blir så roligt!

Här kommer lite exklusiv info i form av ett utkast till förordet! Vi hoppas att vara klara till sommaren 2019 för att hinna få ut boken under jubileumsåret. 100 år Waldorf är väl en bra anledning att skriva en ny bok?

Om du har funderingar, önskemål eller synpunkter kring detta får du väldigt gärna dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet!

Förord (utkast)

2013 publicerade vi boken ”Waldorfpedagogik” på förlaget Studentlitteratur. Syftet var att ge en bred överblick av pedagogikens historia och genomförande i Sverige och internationellt. Betoningen i boken låg på kursplanen, det vill säga vad man gör i waldorfskolan- och förskolan.

I den här boken har vi valt att fördjupa ett perspektiv vi endast ägnade ett kapitel åt i den första boken, nämligen det metodiskt-didaktiska arbetet i bred bemärkelse. Av naturliga skäl är det dock betydligt svårare att svara på frågan hur man gör i waldorfskolan jämfört med frågeställningen om vad.  Inte minst eftersom det finns tusentals waldorfpedagoger med egna idéer, varierande utbildning och etablerad praxis lokalt på skolorna. Mycket är nog gemensamt, men långt ifrån allt. För den som vill veta mer om vad man gör (kursplanen) i waldorfskolan vill vi hänvisa till vår första bok men även till den numera uppdaterade ”En väg till frihet”.

Av den anledningen har vi denna gång valt ett mer erfarenhetsbaserat upplägg. Vi kan inte göra anspråk på att representera alla waldorfpedagoger men vi kan berätta hur just vi tagit oss an olika utmaningar och hur vi tänkte när vi gjorde det. Vi kan också försöka sätta våra erfarenheter i ett större sammanhang och i möjligaste mån i ett vetenskapligt kontext.

Den här boken handlar om vad vi gjort, vad vi sett kollegor på en rad olika skolor göra och vad vi tagit del av genom olika skriftliga källor. En del har vi berättat om på Waldorf Online under en följd år, men det mesta är helt nyskrivet för den här boken. Det är dock helt vår egen berättelse, och naturligtvis är alla åsikter och funderingar just våra egna och representerar inte nödvändigtvis de verksamheter där vi är verksamma för tillfället.

Den handlar dock även om en del spännande frågeställningar vi kommit i kontakt med de senaste åren med stor relevans för undervisningspraxis och även skolledarskap i waldorfskolan. Det gäller till exempel synen på barn med funktionsnedsättning, alternativ kommunikation, diagnoser och inkludering. Även frågor om bedömning och lärande är ett intressant utvecklingsområde som står i mitten av skoldebatten.

Vi har i den här boken valt att begränsa oss till grundskoleåldern men å den andra sidan har vi inkluderat grundsärskolan som får ett eget kapitel.

Följ med här på bloggen så får du veta mer hur det går vidare och ett och annat smakprov kan det bli!

 

Nyårshälsningar från

Christine & Örjan

 

Categories: Allmänt

1 Comment

Paula · 05/01/2019 at 15:53

Hej! Det låter väldigt spännande, och jag ser verkligen fram emot denna uppföljning av den ypperliga första boken. Lycka till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *