Waldorflärarhögskolan har inte lyckats hitta en finansiering för Waldorflärrarutbildningarna och står nu inför hotet om nedläggning om inte skolorna tar över ansvaret för att täcka kostnaderna framöver.

Läs mer här:

http://www.wlh.se/index.php?id=263

Och kommentera gärna, vad tycker du?

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *