Av Örjan

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla inom skolan, lärare, skolledare, de som arbetar i elevhälsan, biblotekarien mfl ska orientera sig mot detta. Det finns bara en grupp som uppenbarligen inte behöver ta hänsyn till det, nämligen landets ledande politiker. För dem gäller fortfarande att driva igenom beslut som bygger på ideologi, tro, populism, röstmaximering eller bara rent flum. Det har vi tyvärr sett allt för många gånger de senaste decennierna, en betydande orsak till den svenska skolans förfall och krisresultat i undersökningar som PISA och TIMMS.

Det mest flagranta exemplet just nu gäller januariöverenskommelsens beslut att öppna upp för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Detta trots att det frivilliga försöket väckt minimalt intresse, trots att i stort sett samtliga remissinstanser sågat förslaget och trots att i stort sett varenda forskare som går att uppbåda avvisar det PÅ GRUND AV ATT DET SAKNAR VETENSKAPLIG GRUND.

Riksdagen borde besluta och förtydliga i skollagen att inte heller riksdagen får fatta beslut som saknar vetenskaplig grund. Det skulle även vara väldigt viktigt inom tex klimatområdet.

Categories: Skolpolitik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *