Nu har världslärarmötet börjat! Drygt 1000 lärare från ca 50 länder, påfallande många från Kina och forna Sovjetländer som Kirgisistan, Ukraina och naturligtvis Ryssland. Särskilt spännande med Kina som är här med en delegation på ca 30 personer. Lite udda deltagare från Pakistan och Hawaii. Wolfgang Schad, biolog från Tyskland inledde om jaget och kroppens rytmer och sedan blev det en fin eurytmiföreställning med allt från violinkonsert till Griegs Holberssvit och komiska dikter. Från Sverige är vi ca 15 deltagare. I morgon väntar föredrag, arbetsgrupper och konstnärligt övande samt presentationer från de olika länderna på kvällen. Det ska bli spännade och roligt! / Christine


Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *