Nu går Sveriges Kommuner- och landsting ut och menar att det är omöjligt att ge alla lärare 10.000 mer i månaden:


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/omojligt-ge-alla-larare-10000-mer-i-manaden_6982735.svd


Träffande är att SKL jämför med hur många äldrevårdsplatser detta skulle kosta kommunerna om de tvingades tillmötesgå lärarnas krav. Just detta fenomen är ju den centrala kritiken mot den kommunala skolan och en anledning att i grunden se över skolsystemet. SKL skjuter sig verkligen rejält i foten och serverar på ett fat nya argument att åter förstatliga skolan. Man undrar ju nästan om man vill slippa ansvaret och koncentrera sig på det man är bra på, som äldrevård, social omsorg och gatuunderhåll? Eller är det bara ett försök att vända andra yrkesgrupper och fackförbund mot lärarnas krav? När nu lärarna väl blivit kommunalarbetare skall de ju hålla sig på sin plats! 
Att överlåta den centrala uppgiften att säkerställa Sveriges framtida utbildningsnivå och internationella konkurrenskraft till kommunerna känns allt mer som ett vågspel till skada för landet. Skall bli intressant att se hur kommunerna reagerar när även nyutbildade lärare börjar kräva lön efter utbildning samtidigt som barnkullarna åter stiger och stora lärargrupper går i pension. 

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *