På DN debatt går skoldebatten vidare, nu med ett inlägg av Hans Bergström:

http://www.dn.se/debatt/68-vinden-blaste-bort-lararnas-auktoritet-status-och-loner

Bergströms poäng är att den svenska skolans problem knappast beror på friskolereformen, utan snarare går längre bak i tiden till slutet av 60-talet när nedvärderingen av lärarens- och rektorns roll inleddes.

Jag är inte beredd att hålla med Bergström på alla punkter, men jag är delar synen på lärarrollen. Det finns en hel del forskning som visar att det mest avgörande för elevernas resultat är bra lärare. Den “goda läraren” är inte precis något som lyfts fram i Sverige. Mest handlar det om hur dåliga lärarna är. I Tyskland finns minst en, kanske flera, tävlingar där “årets bästa lärare” koras. Lärarna nomineras oftast av elever på skolan och genom en omsorgsfull process får till slut några av lärarna den fina titeln och omfattande uppmärksamhet. Nu är det inte så att jag sitter och tror att vi med sådana tävlingar kan ändra ett mycket grundläggande samhällsproblem, men det illustrerar hur annorlunda man kan se på läraryrket. Någonting har gått snett i Sverige när läraryrket har så låg status att massor av utbildningsplatser på lärarutbildningarna står tomma och det finns 0,6 sökande per ledig rektorstjänst.
För övrigt börjar i varje fall jag bli ganska trött på alla jämförelser med Finland…../Örjan

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *