I SVT:s Morgonsoffa i morse presenterades en rapport där man menar att fler tester i förskolan skulle förbättra för eleverna att klara av gymnasieskolan. Hittar ingen länk till inslaget men här är en artikel på svt.se där Ingrid Pramling Samuelsson, UNESCO-professor i Early Childhood Education and Sustainable Development. kritiserar denna tankegång:


http://svt.se/2.22620/1.2748667/professorn_detta_ar_bara_trams


En läsare skickade oss en länk till en väldigt läsvärd artikel på nätet som återger ett intressant experiment som tydligt visar att elever som upplever hur det är att göra fel, får positiv feedback och får försöka igen, presterar bättre senare än de som bara testas och får veta att de inte klarat av uppgiften.


Artikeln hittar du här:


http://topicalteaching.com/2012/03/15/kids-stop-taking-risks-when-constantly-testsed/

Det är märkligt hur uppfattningen att “ju mer man testar desto bättre blir det” har spridit sig i alla möjliga läger, såväl bland politiker som forskare, trots att det egentligen motsägs av väldigt mycket forskning och erfarenhet, för att inte tala om sunt förnuft. Att en miljö där barnen fritt får pröva sig fram, där problemlösningen är en kreativ process där ingen behöver skämmas för att “tänka fel” är den mest framgånsgrika, har visat sig många gånger. Inom näringslivet är det just denna förmåga som uppskattas och eftersträvas. Att bara tänka gammalt och anpassa sig till givna mönster är snarare en nackdel i ett kunskapssamhälle i snabb förändring. Att idén om nationella prov i förskolan är trams kan vi ju bara hålla med om, tyvärr ganska farligt trams som borde motas bort redan i grinden. /Örjan

Categories: AllmäntFörskolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *