Har någon av läsarna erfarenhet av detta och kan ge tips om hur det har fungerat?


Rörliga klassrum innebär ett system av kuddar och låga bänkar istället för fasta möbler som syftar till att förbättra elevernas rörelse- och sinnesutveckling. Ursprunget till detta är iakttagelser vid skolstarten under många år där man noterade att eleverna hade allt sämre motorisk förmåga. Man började då pröva olika metoder att öka rörligheten i undervisningen under de första skolåren. I en skola med rörliga klassrum kan skoldagen börja med en parkour där eleverna får öva sina förmågor till rörlighet och balans, de första läraktiviteterna sker i cirkel och rummet byggs hela tiden om efter behov.
Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *