Den första Waldorfskolan

Vi befinner oss i Stuttgart i södra Tyskland, den 23 april 1919. I en betryckande och turbulent efterkrigstid talar Rudolf Steiner, filosof, tänkare och inspiratör, grundare av antroposofin, för arbetare vid Waldorf-Astorias cigarettfabrik. Steiner var vid den tiden mycket aktiv med att förmedla en ny samhällsmodell, den så kallade ”Sociala tregreningen” till stora massor av intresserade arbetare och kulturpersonligheter. I anslutning till det stora mötet avhölls ett möte mellan företagsledningen och facket. Emil Molt (1876-1936), ägare till fabriken och sedan många år aktiv antroposof och vän till Rudolf Steiner lanserar idén att starta en skola för fabriksarbetarnas barn. Som grundplåt, berättar han, har han i samförstånd med facket avsatt 100.000 mark av fjolårets vinst. Han ber Rudolf Steiner (1861-1925) att ta på sig ansvaret för att bygga upp och sedan leda skolan.


Emil Molt såg denna dag som Waldorfskolans egentliga födelsedag, men den första skolan slog upp portarna först den 7 september samma höst, i en för ändamålet av sina privata medel inköpt före detta café- och restaurantlokal på Uhlandshöhe, en höjd ovanför stadskärnan i Stuttgart.
Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.