“Undervisning utifrån läroplanen – se till att eleverna i lågstadiet ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik genom att undervisningen behandlar kunskap om och användning av digitala verktyg utifrån läroplanen och de aktuella ämnenas kursplaner”

På lågstadiet i Waldorfskolan används digitala hjälpmedel främst som bildstöd i början, därefter ökar  användningen av digitala verktyg i takt med stigande ålder. 

Nedan följer exempel i olika ämnen där digitala hjälpmedel kan användas i f-klass – årskurs 3.

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Vilka regler och normer finns i skolan och samhället?

Skollagen, FN’s barnkonvention

Hur kan man handskas med digitala hjälpmedel?

Boken ”Värsta bästa nätet” av Maria Duvfa

Skriva avtal om skolans regler? Årskurs 3

Samtal i f-klass och årskurs 1

I årskurs 2 – 3 även information digitalt

Bildstöd

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare

2. Kunskaper

Hur löser vi problem, hur får vi en idé,

Vad är kunskap?

Samtal med bildstöd i f-klass – årskurs 1

I årskurs 2 – 3 även information digitalt, till exempel film

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare

3. Bild

titta på olika bilder av konstnärer som illustrerat händelser och saker ur kursplanen, analysera olika tekniker, olika perspektiv, se film om yrkena: fiskaren, finns också barnprogram om fiske, virtuella besök på konstmuseum

bildstöd

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

4. Matematik

Lämpliga räkneprogram som visar talkvalitéer och enkla räknesätt, enklare programering analogt och digitalt, bildstöd,

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator, miniräknare

5. Biologi

Lyssna på fågelläten, se olika växter, träd, djur etc

Vilka växter och djur finns i vår närhet?

Bildstöd, fotografering, hur bygger djuren hus, bävern, olika fågelbon – filmer

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

6. Fysik

Vad händer med avloppsvattnet?, hur fungerar en magnet, kompassnål, vad är friktion?, sopsortering – vad kan återanvändas och hur går det till? Vardagliga föremål undersöks och information hämtas bland annat digitalt,

Sortera (olika sorteringskriterier) saker efter material – vad är olika saker gjorda av?

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

7. Kemi

Vilka ämnen finns i rengöringsmedel?

Hur påverkar olika medel som till exempel starkt sura eller basiska ämnen människan och naturen? Alternativa rengöringsmedel, växtfärgning av garn och tyg, kastanjer till tvättmedel

Information hämtas digitalt

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

8. Geografi

Kartor över närområdet

I årskurs 3 ritas enkla kartor digitalt, vilka länder finns i Norden, boken Den siste vikingen, bildstöd som powerpoint

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

9. Historia

Illustrerande bilder ur historien, analys och samtal, kortare filmer ur historien, dramatisering med elever som filmar, film med fabeldjuren, Stop-motionfilmer

Verktyg: Projektor/Ipad, dator, högtalare

10. Religionskunskap

Bilder från olika religioner, olika religiösa högtider samtal

Bildstöd, symboler från olika religioner, korta filmer från gudstjänster, moskeer, synagoga etc.

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

11. Samhällskunskap

Trafiken i närområdet, trafikregler, vägmärken, Anita och Televinken, enkelt om politiska partier, när får man rösta? Vad är Riksdagen? Lämpliga utdrag ur skollagen, Vad gör kungen? Kortare filmer

Verktyg: Projektor/Ipad, högtalare, dator

12. Svenska

Eleverna får skriva mejl/SMS till vårdnadshavare, lära sig tangentbordets tecken, filmen Fem myror är fler än fyra elefanter

Verktyg: Projektor/Ipad, dator, telefon

13. Svenska som andraspråk

Översättningsprogram, läromedel med bilder och ord på både svenska och elevens modersmål

(Se svenska)

14. Teknik

Bygga enkla hus, bygga pepparkakshus, konstruera lyktor, origami. Se olika modeller och hur de görs – följa instruktioner

Verktyg: Projektor/Ipad, dator, högtalare

15. Musik

Sjunga karaoke, lära sig olika melodier

Verktyg: Projektor/Ipad, dator, högtalare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *