Kära föräldrar, kollegor, vänner!

Vi behöver er hjälp igen!

I januari 2013 fick vi (Waldorflärarhögskolan) det positiva beskedet från Utbildningsdepartementet att man avsåg att arbeta för att finna en form för finansiering av waldorflärarutbildningarna vid WLH. Beslut skulle komma i och med budgetpropositionens fastställande.
I Friskolekommitténs betänkande, som kom nyligen, kan man läsa bland annat följande:
Det är en grannlaga uppgift att fastställa var den optimala balanspunkten mellan frihet och likformighet ligger på skolområdet. Båda värdena är viktiga. Men på samma sätt som det är viktigt att elever i fristående skolor har samma möjligheter som elever i kommunala skolor är det viktigt att det finns utrymme att pröva olika vägar att nå målen. (SOU 2013:56, s. 316)
Kommittén föreslår emellertid att regeringen i någon lämplig form gör en översyn av regelverket ur detta perspektiv. Utan att lyfta fram någon enskild regel är det kommitténs uppfattning att innovationsutrymmet för skolor de senaste året blivit för litet. (SOU 2013:56, s. 316)
Det betyder att samtliga regeringspartier har uttalat vikten av att värna utrymmet för innovation – och med det också pedagogisk mångfald. Mot bakgrund av kommitténs uttalanden och beskedet från departementet hoppas vi att försöket att finna en finansieringsform för waldorflärarutbildningarna inte stannar vid ett försök.
Utbildningsdepartementet har nu ett underlag för förhandlingarna inför budgetpropositionen. Ett eventuellt slutligt beslut fattas i och med budgetpropositionens fastställande. Utbildningsdepartementets underlag är dock arbetsmaterial och därför inte offentligt. Det innebär att vi ännu inte kan kräva besked om man från departementets sida överhuvudtaget tagit med önskemål om eventuell finansiering av waldorflärarutbildningarna i sitt underlag.

Vi ber att ni skriver till Utbildningsdepartementet, till ledamöter i utbildningsutskottet, med kopia till journalister och ställer frågan om hur det går med frågan om finansiering av waldorflärarutbildningarna. Det är viktig att frågan uppmärksammas igen och att påminna om att vi är många som oroar oss

Nedan finner ni mailadresser. Tack för ert stöd!

Med vänlig hälsning
Caroline Bratt
Rektor

Mailadresser:

jan.bjorklund@education.ministry.se
Statssekreterarna:
peter.honeth@education.ministry.se
bertil.ostberg@education.ministry.se
kopia till (tjänstemän):
gerd.morck@regeringskansliet.se
therese.ahlqvist@education.ministry.se

Ledamöter i Riksdagens utbildningsutskott:
betty.malmberg@riksdagen.se
tomas.tobe@riksdagen.se
michael.svensson@riksdagen.se
roger.haddad@riksdagen.se
fredrik.malm@riksdagen.se
ulrika.carlsson@riksdagen.se
yvonne.andersson@riksdagen.se
ibrahim.baylan@riksdagen.se
gunilla.svantorp@riksdagen.se
cecilia.dalman.eek@riksdagen.se
jabar.amin@riksdagen.se

Journalister:
lenita.jallhage@dn.se
ulrika.sundstrom@lararforbundet.se
maciej.zaremba@dn.se
ann.wollner@svt.se
kristina.thulin@tv4.se
bengt.hansell@sverigesradio.se

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *