Fantastiskt roligt att läsa din artikel på DN Debatt idag (läs den här) där du talar om nödvändigheten av mer humaniora och konstnärliga ämnen i skolan.

Du vill att skolan månar om att våra barn ska få möjligheten att utveckla sin fulla potential i en skola som förmår att integrera naturvetenskaperna med en samhällsvetenskaplig och humanistisk bildning; en skola som förmår odla barnens naturliga nyfikenhet och frågvishet och som förmår dem att se samhället utifrån så många perspektiv som möjligt, även perspektiv som nödvändigtvis inte är deras egna, inte minst eftersom flertalet av våra barn kommer att jobba i yrken som inte finns i dag och tillsammans med människor som har sina rötter i andra kulturer än den egna.

Vi håller med och vill bara lite försynt påpeka att en sådan skolform har funnits i Sverige i över 60 år  och går under namnet waldorfskola. Och vi hoppas att Ditt bidrag kanske hjälper till att underlätta lite för just den skolformen och dess vilja att få ett tillräckligt starkt lagrum för att utvecklas och ännu mer arbeta för att uppnå just det som du efterfrågar. Vi hoppas därför att du hjälper till att fixa så att waldorflärarutbildningen får mer stöd (gärna också från lite privata givare), att Utbildningsdepartementet släpper till lite friare ramar i timplanerna och inser att nationella prov i klass 3 kanske inte är rätt väg att gå.

Med bästa hälsningar

Örjan & Christine Liebendörfer

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *