Gårdagens besked att regeringen bidrar till finansieringen av lärar- och förskollärarutbildningen vid Waldorflärarhögskolan är ett stort och viktigt steg framåt för att säkerställa tillgången på välutbildade pedagoger för en växande skolrörelse. Med statens bidrag i ryggen finns det förutsättningar för en fortsatt kompetenshöjning, förstärkt forskning och ett bredare kursutbud såväl i Stockholm som på andra orter i landet. Målet att erhålla examensrätt måste kvarstå men vägen dit är säkert inte helt enkel.

På många sätt känns det som en nystart och en början som borde inspirera alla som är verksamma inom skolorna, som föräldrar, lärare eller rektorer att fråga sig vilka ytterligare steg i utveckling som vi kan, och borde ta. Waldorfskolorna har t.ex ännu inte kunnat formulera en modern beskrivning av den egna kursplanen som svarar mot målen i den statliga läroplanen Lgr 11. Inom skolrörelsen finns en omfattande diskussion kring flera grundläggande frågor som behöver kanaliseras i konkreta handlingar och ett nytt sätt att kommunicera. Den process som kallas Waldorf 2.0 (nästa konferens äger rum 15-16 november, läs mer här) har påbörjats men har ännu inte engagerat alla som är aktiva inom skolorna.

Så lås oss se regeringens besked som en klapp i ryggen som ger mod att gå vidare och gå framåt. Det återstår ännu väldigt mycket att göra./Örjan

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *