Här kommer lite tips!

  • Boken är en kostnadseffektiv introduktion i waldorfpedagogik för lärare och andra medarbetare med begränsad kunskap i pedagogiken. En särskild samtalsgrupp i anslutning till kollegiet kan organiseras för samtal och frågor i anknytning till boken.
  • Om många föräldrar har läst boken finns det goda möjligheter till samtal, kanske även i studiecirkelform. Vi har fått frågan om en studiehandledning och håller på med en sådan. OBS – kopiering är inte tillåten….

Några frågor att arbeta med kan vara:

– på vilket sätt kan vi arbeta med kursplanen och öka förståelsen för det unika med waldorfskolans kursplan?

– hur ser vi på vår skola och föräldragrupp på betyg?

– vilken roll spelar resp. borde antroposofin spela i vår skola?

– vad är våra förväntningar på skolan?

– vad kännetecknar enligt vår uppfattning en waldorfskola?

– hur är vår organisation? Kan den förbättras?

– hur är vår yttre och inre miljö?

  • Boken kan säljas till köföräldrar t. ex vid julbasar, höstfest etc

 

Fyll gärna på med egna idéer i kommentarsfältet!

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *