I augusti 2013 startar Carlgrenska Waldorfgymnasiet, centralt beläget i Stockholms stad.  Det är en frukt som mognat länge, i minst 20 år har idén om ett centralt placerat men fristående waldorfgymnasium i Stockholm levt hos många människor. Erfarenheten är att allt fler elever vill söka sig till en ny miljö, till en större och mer centralt belägen skola med fler kamrater i samma ålder.

Genom åren har gymnasiesituationen i Stockholm skärpts väsentligt. Kapitalstarka koncerner har gått in på marknaden och gjort det allt svårare för idéburna skolor att hävda sig. De senaste åren har flera waldorfgymnasier tvingats stänga samtidigt som waldorfskolor med årskurs 1-9 utvecklats väl. Den 12-åriga waldorfskolan med dess fantastiska kursplan är hotad.

Sent hösten 2012 fick den förening som bildats med syfte att starta ett nytt waldorfgymnasium besked om att man beviljats ett skoltillstånd. Nu har skolan en fantastisk chans att komma igång, men den behöver allas hjälp. Skoltillståndet måste användas hösten 2013 för att inte gå förlorat. De första eleverna har redan anmält sig, lokalfrågan är löst för de första skolåren och nu anmäler sig allt fler lärare som vill vara med från början.

Att starta ett nytt gymnasium utan kapital är dock en utmaning. I början behövs möbler, datorer, läroböcker och annat som vi alla som värnar waldorf måste samla ihop till.

Därför har man nu startat insamlingskampanjen ”Gilla oss i verkligheten” som syftar till att samla in 500.000:- som stöd till skolans start. Efterhand kommer skolan naturligtvis kunna drivas med hjälp av skolpengen men för startkostnaden behövs initiala bidrag.

Gåvor önskar vi till den ideella föreningen Stockholms Fria Waldorfgymnasium som kommer att fungera som stödförening för Carlgrenskas verksamhet även i framtiden.

Det enklaste sättet att ställa upp är att sätta in valfritt belopp på föreningens postgiro: 616590-6 

Mer information om kampanjen och fortlöpande redovisning av insamlingsresultatet kommer efterhand på www.carlgrenska.se

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *