DSC_0056I waldorfskolan är Mikaeli en av de fyra årstidshögtiderna tillsammans med jul, påsk och midsommar. Det anses viktigt att varje år fira godhetens seger över mörkrets makter.

Som bild/metafor används den gamla legenden och framförs som skådespel av yngre elever. För de äldre eleverna är samtal om godhet och ondska viktigt.

Vad innebär det att vara modig? Varför behövs mod? Biografier som berättar om modiga människor till exempel Die Weisse Rose passar särskilt bra vid Mikaeli.

I världen idag finns draken på många ställen, Syrien, Nordkorea, Afghanistan, Irak  – men också i vårt land bland främlingsfientliga grupper till exempel. För eleverna i skolan är det mycket viktigt att ständigt hålla frågor som handlar om vår gemensamma värdegrund aktuella. Mikaeli är ett utmärkt tillfälle att ta tillvara för djupare samtal om godheten och ondskan.

Bakgrunden till Sankt Mikael

Mikael – hebreiska: מִיכָאֵל‎,

Michael, grekiska: Μιχαήλ, Mikhaíl,

Michael, latin

arabiska: ميخائيل‎, Mikhā’īl,

Mikael är i judisk, muslimsk och kristen tradition en ärkeängel. Hans namn brukar uttydas “Vem är lik Gud”. I Katolska kyrkan firas Mikael den 29 september, tillsammans med de andra ärkeänglarna, Gabriel och Rafael. Källorna till Mikaellegenden är Josua, Daniels bok, Henoks bok, Judas brev, Uppenbarelseboken och Koranens 2:a sura.

I utombiblisk tradition är Mikael den ängel som står Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och den som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer (Satan).

I koptiska kyrkan är Mikael Nilens beskyddare. Han avbildas ofta med ett draget svärd, som beskyddare av jungfru Maria mot draken eller mot Satan.

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.” [Upp 12:7-10]

I kristet sammanhang är draken ondskan personifierad, och när han stiger ned på jorden så infaller den yttersta tiden. Även vår fornnordiska mytologi ser draken som det yttersta hotet mot allt det som är gott. Draken Nidhögg gnager ständigt på världsträdet Yggdrasils rot, och därmed hotar han förstöra världen.

Mikael anses alltså som en av de främsta härförarna i kampen mot ondskan och Mikaels dag firades ursprungligen den 29 september även i Sverige. Denna helgdag avskaffades 1772 av Gustav III och flyttades då till närmast följande söndag. Mikaelsdagen var en kyrkmässodag, därav Mickelmäss.

I det gamla bondesamhället räknades Mikaeli som den första vinterdagen. I norra Sverige var det en viktig kyrkdag eftersom första lysningen då lästes från predikstolen för de som skulle gifta sig under hösten. Fram till 1819 var också Mickelsmäss lagstadgad flyttdag för tjänstefolket. De som skulle byta tjänst fick då ut sin lön.

Oberoende av om man skulle flytta eller inte fick man då dessutom en hel veckas ledighet. Det var dessutom vanligt förr att man invigde kyrkor på St Mikaels dag.

Mickelsmäss, var en av det gamla bondeårets största märkesdagar. Särskilt i Nordsverige räknades Mickelsmässan som en storhelg, i klass med jul och midsommar, speciellt för de yngres del, inte minst eftersom flickorna då återvänt från sommarens vistelse på fäbodarna. Helgen fick också sin betydelse genom att den inföll vid slutet av årets arbete på åker och äng.

 

Sankt Göran och Sankt Örjan

Sankt Göran – Sankt Georg, Sankt Jörgen, Riddar Örjan, Sanctus Georgius, föddes cirka 275/280 e.Kr. och dog 23 april 303

Han är en kristen martyr, och var romersk soldat i Palestina under kejsar Diocletianus förföljelse. Ytterst lite är känt om Sankt Görans liv. Han föddes i Kappadokien i nuvarande Turkiet. Som officer i Diocletianus armé vann han stor uppskattning och fick inflytande vid det kejserliga hovet. Han lyckades omvända kejsarinnan Alexandra till kristendomen, och detta fick kejsaren att inleda sin blodiga förföljelse av de kristna.

År 303 blev Göran gripen, torterad och slutligen, tillsammans med Alexandra, avrättad utanför staden Dios-polis i Palestina.

Legenden om Sankt Göran och draken berättar, att Göran räddade en stad, ibland även en jungfru eller prinsessa, från en hotfull drake.

I Storkyrkan i Stockholm finns en berömd träskulptur av Sankt Göran, draken och prinsessan. Den är från 1400-talet och snidad av den tyske skulptören Bernt Notke.

St Göran representerar Sten Sture d.ä och draken den danske kungen Kristian I. Jungfrun symboliserar antingen Stockholm eller Sverige. Statyn är rest som segermonument över slaget vid Brunkeberg. En kopia av statyn i brons finns på Köpmanbrinken i Gamla stan.

I torntoppen av Stockholms stadshus finns också nio slagklockor som spelar den medeltida Sankt Örjansvisan kl 12 och kl 18 varje dag.

Den största klockan väger 3000 kg och den bär namnet S:t Erik, den minsta klockan kallas S:t Örjan.

Sankt Göran är flitigt använd som symbol i Ryssland och är egentligen Moskvas skyddshelgon, återfinns bland annat i det ryska riksvapnet. Han är även skyddshelgon för England, Portugal, Katalonien, Litauen, Serbien, Montenegro, Georgien, Etiopien, London, Freiburg im Breisgau, Genua, Barcelona, Strumpebandsorden och scoutrörelsen.

Sankt Görans östortodoxa kyrka i den arabkristna byn Beit Jala i Betlehem på nuvarande Västbanken, besöks även av judar och muslimer. /Christine

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *