skolvåren loggaI fredags och lördags hade vi möjlighet att delta i Skolvårens #afkMalmö. För många kanske en kryptisk bokstavskombination, afk står för “Away From Keyboard”, men den har sin förklaring om man känner till skolvårens ursprung. Det är nämligen en slags undergroundrörelse som startade på Twitter men som idag lever både i sociala medier, på en välbesökt hemsida och sedan en tid även i mötesform. Läs mer här.

Skolvåren är på många sätt en kontrast till det Skol-Sverige vi möter i media och i skoldebatten, eftersom den inte bygger på perspektiv uppifrån, tänk bara på ord som styrmedel, skolpolitik, ramar, mål och lagstiftning. Politiker och debattörer frågar sig hela tiden: hur ska vi lösa skolans problem? Hur ska vi få bättre likvärdhet, resultat, måluppfyllelse etc…Under tiden jobbar tusentals lärare, rektorer, engagerade föräldrar och elever faktiskt med en ständig skolutveckling som ofta kan visa upp häpnadsväckande resultat. Idéerna är inte sällan på tvärs mot vad som är skolvärldens normer och kultur och framförallt ställs många grundläggande frågor. En bärande fråga är t.ex: Vad ska vi egentligen ha skolan till på 2000-talet? Och hur möter vi de krav som dagens, och inte minst framtidens samhälle ställer på de som går ut skolan? Och hur blir skolan en lärande organisation på riktigt?

Genom den utveckling vi ser genom den allomfattande tillgången på information men även på undervisning (t. ex genom digitalt tillgängliga föreläsningar och lektioner) är skolan som fenomen utsatt för konkurrens och det finns absolut skäl att diskutera skolans grundläggande uppgift, idag och i framtiden.

Skolvåren är som en ohyfsad buspojke som ingen riktigt kan kontrollera men som även ställer de mest grundläggande frågorna. De som engagerat sig i skolvåren tar ansvar för att påverka skolutvecklingen underifrån och inifrån och lyssnar i ganska liten grad på direktiv von oben, snarare lyssnar man på de som verkligen är engagerade i skolan, på samtiden och på framtiden.  Som waldorfpedagoger har vi en hel del att lära och många av frågorna som ställs är precis lika relevanta för oss. Förmodligen kan vi även bidra på ett hörn så välkommen att bli skolvårare du också!

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *