Idag lanserade Moderaterna sin  nya skolpolitik som bland annat innehåller betyg i klass 3 och ännu mer nationella prov.

En bra dag alltså att lyfta fram ett helt annat tankesätt som på engelska kallas slow education. Alla känner väl till slow food som ju blivit lite av en folkrörelse. I slow education är den kreativa processen det viktigaste liksom i matlagningen själva hantverket, kvalitén och äktheten. Eller för att citera Sir Ken Robinson: 

Everything is aligned to support “the process of having original ideas that are of value” 

På nätet finns flera olika bloggar som skriver om slow education, framför allt denna brittiska blogg som drivs av Joe Harrison. På hans twitterkonto ( @Slow_Education) står devisen “Slow Education nurtures well-being and a passion for learning. It values absorption in learning and reflection on learning.” vilket är en bra sammanfattning av vad slow education står för. 
I en artikel på bloggen skriver professor Maurice Holt som är en av förgrundsfigurerna för slow education att själva begreppet utmanar den i USA och Storbritannien (och även i Sverige) sedan 80-talet dominerande bilden av undervisningen son en process som skall leverera resultat snarare än något som strävar efter att diskutera och upptäcka och väldigt mycket prestige ligger i att bevara just den bilden. Om man ruckar på grundsynen väcks så många frågor att hela modellen riskerar att krackelera. Den modell som etablerats har sin motsvarighet i fast food, vi har ett system med fast education idag. I fast food tänkandet är inte själva processen det viktigaste utan resultatet, det ska gå snabbt, vara standardiserat och billigt. En skola baserad på standardiserade prov och allmänt definierade mål behandlar eleverna som behållare som skall fyllas med innehåll snarare än människor som vill förstå, vill bli inspirerade, som vill göra något av sina liv.

Holt menar att slow education inte ska låta sig banaliseras som “enkel”, i själva verket handlar det om att skapa såväl bredd som djup i kunskaperna.
I en skola präglad av slow education har eleverna tid att samtala, diskutera och reflektera om kunskap och idéer och de kan på så sätt förstå sig själva och den kultur de växer upp i. I en sådan skola tas lärarnas professionen på allvar, elevernas olika intressen, begåvning och utvecklingsnivå är vägledande för undervisningen och skolan arbetar nära samhället för att erbjuda en rik variation av lärande upplevelser.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published.