År 2008 började jag på masterprogrammet på Rudolf Steinerhöjskolen i Oslo.

När alla modulerna var avklarade tog jag en paus på 2 år för att skriva boken Waldorfpedagogik. Hösten 2012 återupptog jag arbetet med masteruppsatsen och i juni 2014 presenterade jag den i Oslo.

Det var periodvis en mycket intensiv upplevelse. Det akademiska skrivandet var en ny erfarenhet, likaså själva uppsatsformen. Min mentor Arve Mathisen hade en ängels tålamod och var ett starkt stöd under skrivprocessen. Även min externa mentor prof. Gunnar Svensson gav mig värdefulla råd.

Jag har skrivit förr (waldorfagora.se) om vikten av att fler waldorflärare ägnar sig åt akademiskt skrivande. Det kan bli ett viktigt inslag i skoldebatten. Vi säger ju ofta att waldorfpedagogiken bygger på beprövad erfarenhet – men hur mycket är egentligen beprövat?

Ämnet som jag valde för min masteruppsats var geografiundervisningen i waldorfskolan. Kunde man säga någonting om waldorfskolans kunskapssyn genom att intervjua några erfarna waldorflärare om hur de såg på sin undervisning i geografi?

Själva intervjuerna var roliga att göra och efterarbetet med dem relativt enkelt. Även metoden och processen som ledde skrivandet framåt kändes överblickbart. Värre var det med teoridelen i uppsatsen. Den upptog säkert minst 75 % av skrivtiden. Mängder med uppsatser, avhandlingar och annan litteratur genomlästes och citaten samlades på hög. Det svåraste vara att hålla den röda tråden i teoridelen. Vilka citat var viktigast för min studie och hur kunde de sammanflätas till en tydlig text? Här var jag nära att ge upp flera gånger, men uppmuntrades av min mentor att fortsätta.

Det jag verkligen lärt mig under mina masterstudier är förutom fördjupningen i waldorfpedagogik, noggrannheten i skrivandet – hur kan man bevisa någonting, vad är viktigt för den röda tråden, APA-systemet och konsten att hela tiden ha fokus på forskningsfrågan. Kort sagt – tålamod!

Jag hoppas att min masteruppsats kan inspirera andra att påbörja masterutbildningen eller i alla fall utgöra att diskussionsunderlag om waldorfskolans kunskapssyn.

Trevlig läsning!

Christine Liebendörfer

 

Läs uppsatsen här:

Liebendörfer masteruppsats

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *