En bild som stannar kvar i minnet: 35 korta kineser och två långa nordbor dansar och sjunger Sigurdskvädet från vikingatiden en vanlig torsdag i staden Shenzen i Södra Kina. Närmare 30 grader varmt utomhus, en sval höstdag i det subtropiska klimatet. Nordborna försöker hålla ner tempot och ha en fast, gungande vikingarytm. Våra kursdeltagare ökar hela tiden tempot, vill att det ska gå fortare, fortare.

Hört har jag från fordom tid
att örnet far kring värld,
nu skall jag kvida om Sigurd den unge
om hans första färd.
Guldet från heden bar Grane,
Sigurds svärd vart drakens bane.
Seger han över draken vann,
guldet från heden bar Grane.

IMG_5207

Vi dansar Sigurdskvädet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte konstigt att tempot hela tiden drivs upp här i jättestaden där byggkranarna snurrar dygnet runt, där nya klungor av 40-våningshus växer som svampar ur den röda sandjorden. En stad där officiella siffror talar om 7 miljoner invånare, men inofficiella snarare om 20, eller kanske 30 miljoner. Kinas rikaste stad och ekonomisk frizon. En stad full av unga människor med framtidstro. Det går fort i Kina, betydligt snabbare än i ett gammalt vikingakväde.

IMG_5100

Shenzhen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldorfpedagogik i Kina har nu funnits i mer än 10 år. Den första skolan startade i Chengdu i liten skala 2004 och har nu 7 klasser, man är på god väg att bli den 1-9 skola man satsar på. Att räkna hur många skolor det finns idag är inte lätt. Det beror främst på hur man definierar en waldorfskola. Bara i Shenzen finns det fyra skolor som beskriver sig själva som waldorfskola men ingen av dem har lärare med mer gedigen utbildning i waldorfpedagogik. Den internationella listan som ges ut av Freunde der Erziehungskunst i Tyskland tar endast upp 6 skolor i hela landet. Enligt uppgift finns det dock mer än 50 waldorfförskolor och 10 skolor bara i Beijing och mer än 50 skolor i hela landet. Det finns två utbildningscenter för lärare och en ny heltidsutbildning. Utvecklingen drivs av entreprenörer och engagerade lärare och efterfrågan ökar snabbt. De skolor som är etablerade har redan långa köer.

IMG_5143

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt detta är naturligtvis mycket sett ur vårt svenska perspektiv men waldorfpedagogiken är naturligtvis försvinnande liten i jättelandet Kina. Trots detta har utvecklingen kommit att uppmärksammas en hel del i internationell press och tidningen New Yorker skrev 2014 att ”Waldorf model is “quickly becoming one of the most influential countercultures in China”. Tyska Goetheinstitutet kallar det för ”Waldorf-febern”.

Det finns dock numer ett samarbete mellan de olika initiativen, mycket tack vare den australiensiske läraren Ben Cherry som försöker skapa överblick och samråd inom mötesforumet CWF, China Waldorf Forum som möts i maj varje år. Vid det senaste mötet deltog ca 1000 personer från stora delar av landet.

IMG_5213

Flöjtspel stod på programmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite mer perspektiv på betydelsen får man när man ser på utvecklingen i staden Zhengzhou som ligger i provinsen Henan, mitt i Kina vid Gula Floden. Vid vår kurs deltog en hel delegation från stadens officiella skolmyndighet på hög nivå och den drivande representanten strävar efter att få in waldorfpedagogiken i det statliga skolväsendet. Man har redan anordnat ett flertal kurser och våren 2015 en stor konferens med över 500 deltagare. Stadens skolminister har välsignat detta och är intresserad av pedagogiken. I det sammanhanget har flera andra dignitärer och auktoriteter inom utbildningsväsendet uttalat sig positivt.

IMG_5317

Medveten rörelse är viktigt i Kina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid vår kurs i Shenzen deltog främst blivande eller aktiva lärare, en del arbetade vid någon av waldorfskolorna i regionen. Även engagerade föräldrar deltog, att välja skola för sitt barn är en seriös beslutsprocess i enbarnslandet Kina. Kursen fokuserade på kursplanen från förskolan till klass 12 med djupdykningar i olika ämnen som bild, geografi, matematik, engelska och geometri. Vi genomförde såväl föreläsningar som workshops med målning i vått-i vått, ritning, sång och flöjtspel. I 6 hela dagar arbetade vi tillsammans, det blev mycket skratt och intensiv arbetsstämning.

IMG_5289

Deltagarna älskade verkligen att måla vått-i-vått!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7096

Träd som uttrycker den egna personligheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För många i Kina är waldorfpedagogiken en livsstil vars filosofi ligger nära många lite äldre ideal som är på återkomst i det moderna Kina. Filosofi, meditation, Tai Chi och andra rörelsekonster har djupa rötter i den kinesiska kulturen och kontrasterar med sin slow-life inriktning mot materialismens frammarsch de senaste decennierna. Waldorfpedagogiken ses som spirituell utan att vara religiös och antroposofin har många anknytningspunkter med kinesisk filosofi. Intresset för eurytmi är slående men även vårt sätt att närma oss matematik och geometri. De flesta av Rudolf Steiners viktigaste verk är översatta till kinesiska och inte minst Frihetens Filosofi väcker stort intresse. Naturligtvis är det främst i en mer bildad elit man överhuvudtaget kommer i kontakt med waldorfpedagogiken och det är påtagligt att det finns en hel del resurser. Vår vecka präglades av skjutsar i stora bilar, middagar i gated communities och samtal med engagerade akademiker. Slående var energin och viljan att verkligen bygga upp en högkvalitativ waldorfverksamhet, det var inte tal om ”waldorf light”. Vi upplevde människorna som vill bygga upp waldorf i Shenzen som väldigt seriösa. Just nu är huvudfokus att få till mer grundläggande lärarutbildning men även att utbilda de lärare som redan undervisar i skolorna i regionen. Det finns byggplaner, mark och finansiärer som vill hjälpa till. En av skolorna sponsras av en rik fabrikör i sann Emil Molt anda. Vi upplevde dock inte att det rörde sig om vinstintressen, skolor måste dessutom drivas i en icke-vinstdrivande företagsform. Snarare rör det sig om en genuin vilja att bidra till utvecklingen av skolväsendet i Kina och naturligtvis vill man ge sina egna barn möjligheten att gå i waldorfskola. Skolorna måste dock drivas som privatskolor med avgifter.

IMG_5374

En deltagare tog sig an uppgiften att måla en maskros i fyra olika stadier med stort allvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I södra Kina finns än så länge ingen strukturerad waldorflärarutbildning och det är brist på lärare med erfarenhet som kan undervisa blivande lärare. Idag är det främst sporadiska besök av lärare från Taiwan, Australien, USA och Europa som utbildar men på sikt behövs naturligtvis inhemska lärare.

Ur vår erfarenhet har många lärare dock ganska bra teoretiska kunskaper och är pålästa men de har svårt med omsättningen i praktiken. De frågor vi fick var ofta av väldigt praktisk karaktär (hur gör man?). Allt från hur man klär sig till hur man berättar och engagerar barnen. Det var viktigt för oss att visa detta vilket gjorde att vi delvis simulerade lektionsavsnitt. Frågor om hur man hanterar utåtagerande barn, hur man som förälder kan undvika skärmtid och rädsla för långsam inlärning påminde i hög grad om det många svenska föräldrar och lärare funderar på.

Det visade sig vara enormt uppskattat att verkligen leva sig in i en matematik- eller engelskalektion i de lägre klasserna eller att få rita och måla uppgifter ur undervisningsstoffet.

IMG_7158

Afrikakartor – en uppgift ur geografin i årskurs 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vänlighet, tacksamhet och kärlek vi möttes av var överväldigande. Jantelagen måste vara okänd i Kina. Vi blev behandlade som stora auktoriteter och ibland får man väga sina ord. Allt som andas politik eller religion är känsliga ämnen och man behöver visa stor respekt för den kinesiska kulturen. Den kursplan vi använder i Sverige är också starkt kristet orienterad och eurocentrisk vilket man behöver vara medveten om. Det pågår ett arbete med att ta fram en kursplan utifrån det kinesiska perspektivet vilket naturligtvis är helt nödvändigt. Det gäller inte minst inlärningen av kinesiska tecken men även ämnen som historia och geografi. För oss blev det viktigt att lyfta fram och diskutera varför vi gör perioder som gamla testamentet, nordisk mytologi, Grekland och Rom, snarare än att gå igenom innehållet. Här måste man ju i Kina utveckla teman utifrån sin egen tradition och historia och ev. komplettera med europeiska epoker. Även berättelsestoffet i de lägre klasserna måste ju anpassas. Ur waldorfpedagogikens syn på barnets utveckling går det dock att hämta mycket förståelse för grunderna för att man berättar t.ex. fabler och legender och kinesiska exempel finns det ju otaliga när man väl förstått grundidén.

Ett viktigt ämne som hela tiden lyfts fram är engelska där undervisningen anses som eftersatt i landet. För erfarna waldorfspråklärare (liksom för eurytmilärare) finns det just nu en strålande arbetsmarknad om man vill jobba på en skola eller undervisa på blivande lärare.

IMG_5220

Christine föreläser om målning i lågstadiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en intensiv vecka har vi garanterat bara fått se en liten glimt av vad som händer runt Waldorf i Kina. Vi har tittat in i ett fönster på glänt i en stor sal med myllrande människomassor, grupper som samlas i olika hörn och initiativ på balkongerna och i smårum vid sidan av. Men vi har fascinerats av värmen och engagemanget, volymerna när det väl drar igång och hur fort allting går. Först den tredje dagen lyckades vi får ner tempot på Sigurdskvädet och närma oss en mer lagom nordisk takt. När vi åkte hem lär de nog ha ökat takten igen, det finns ingen tid att förlora i Mittens Rike.

Örjan & Christine Liebendörfer
 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *