Här kan du läsa en uppsats jag skrivit till rektorsprogrammet om pedagogisk dokumentation och synen på lärande i förskolan! Få syn på lärandet – inte så lätt! Klicka på länken nedan!

Få syn på lärandet – inte så lätt!