Svenska Dagbladet fortsätter sin artikelserie om läkemedelsanvändningen hos barn med en uppföljande artikel

Det är bra att tidningen väljer att betona såväl det positiva för det enskilda barnet som den grundläggande samhällsproblematiken. Frågan är komplex och ska behandlas med den värdighet och respekt som krävs. Det är ju ett absolut faktum att många barn och deras föräldrar har fått stor hjälp genom ett lämpligt läkemedel.

Categories: Allmänt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *